Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг у банку (Ткачук В.О.) скачати онлайн

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)

Маркетинг у банку (Ткачук В.О.)

Розділ 1. Маркетинг та його специфіка у банківській сфері 1.1. Сутність, функції і принципи банківського маркетингу

1.2. Особливості банківського маркетингу

1.3. Еволюція банківського маркетингу

Розділ 2. Ринок банківських послуг. Конкуренція на ринку 2.1. Поняття і структура ринку банківських послуг

2.2. Поняття і рівні банківської конкуренції

2.3. Внутрігалузева і міжгалузева банківська конкуренція

2.4. Методи досягнення конкурентних переваг на ринку банківських послуг

2.5. Тенденції і закономірності сучасної банківської конкуренції

Розділ 3. Система маркетингової інформації і маркетингових досліджень ринку банківських послуг 3.1. Система маркетингової інформації

3.2. Поняття, види та етапи маркетингових досліджень

3.3. Аналіз маркетингового середовища комерційного банку

3.4. Сегментування ринку банківських послуг

Розділ 4. Маркетингова стратегія банку 4.1. Стратегічний план та мета банку

4.2. Прогнозування ринку банківських послуг і його інструменти

4.4. Вибір стратегії банку

4.5. Матричні методи формування стратегії комерційного банку

Розділ 5. Продуктова політика банку 5.1. Сутність та зміст продуктової політики банку

5.2. Формування базового асортименту банківських послуг. Ліцензування банківської діяльності

5.3. Розробка і впровадження нових банківських продуктів

5.4. Маркетинговий аналіз основних видів банківських продуктів

Розділ 6. Цінова політика комерційного банку 6.1. Суть, призначення і об’єкти цінової політики

6.2. Цінова стратегія і тактика банку

6.3. Етапи визначення ціни на банківські послуги

6.4. Державне регулювання цінової політики комерційних банків

6.5. Особливості і тенденції цінової політики у сфері банківського бізнесу

Розділ 7. Збутова політика комерційних банків 7.1. Суть і значення збутової політики банків. Типи орієнтації збуту

7.2. Філіальна сітка банків і фактори її розміщення

7.3. Основні методи реалізації банківських послуг

Розділ 8. Комунікаційна політика банку 8.1. Суть, значення і структура комунікаційної політики

8.2. Етапи розробки і втілення комунікаційної стратегії

8.3. Аналіз клієнтської бази комерційного банку

8.4. Фактори і мотиви поведінки клієнта на ринку

8.5. Етапи роботи комерційного банку по залученню потенційних клієнтів

8.6. Зміст, форми і особливості банківської реклами

8.7. Методи пропаганди, як інструменту комунікаційної політики

8.8. Форми стимулювання споживачів банківських послуг, банківського персоналу та посередників

Розділ 9. Організація і контроль у банківському маркетингу 9.1. Основи управління маркетинговою діяльністю комерційного банку

9.3. Організація, функції і завдання маркетингових служб українських комерційних банків

9.1. Основи управління маркетинговою діяльністю комерційного банку

9.2. Основні типи організаційних структур управління маркетинговою діяльністю комерційного банку

9.3. Організація, функції і завдання маркетингових служб українських комерційних банків

9.4. Процес маркетингового контролю і його складові частини

9.5. Види маркетингового контролю

9.6. Ефективність системи маркетингового контролю

Список рекомендованої літератури (Маркетинг у банку)