Головна Головна -> Підручники -> Підручник Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова) скачати онлайн

Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова)

Інвестування (А. А. Пересада, О. О. Смірнова)

Розділ І. Методологічні основи інвестування 1.1. Основні засади та проблеми інвестування 1.1.1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою

1.1.2. Інвестиційний ринок та його інфраструктура

1.1.3. Інвестиційний клімат держави

1.1.4. Шляхи активізації інвестування

1.2.2. Інвестиції у виробничі фонди

1.2. Форми інвестування1.2.1. Фінансові інвестиції

1.2.3. Іноземні інвестиції

1.2.4. Інтелектуальні інвестиції

1.2.5. Інноваційна форма інвестицій

1.3. Суб’єкти інвестиційної діяльності1.3.1. Держава як суб’єкт інвестування

1.3.2. Індивідуальні та інституційні інвестори

1.3.3. Функціональні учасники інвестиційного процесу

1.4. Напрями та об’єкти інвестування 1.4.1. Мотивація інвестиційної діяльності

1.4.2. Поняття про інвестиційний проект

1.4.3. Типи проектного фінансування

1.4.4. Теорія інвестиційного портфеля

Розділ ІІ. Обґрунтування доцільності інвестування 2.1. Інвестиційні ризики

2.1.1. Концепція і вимірювання ризиків

2.1.2. Види ризиків

2.1.3. Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення

2.2. Фінансове забезпечення 2.2.1. Фінансові ресурси інвестування

2.2.2. Способи залучення капіталу

2.3.3. Визначення життєвого циклу проекту

2.3.4. Визначення потреби в інвестиціях та вартості капіталу

2.3.5. Оцінка умов розміщення об’єктів інвестування

2.3.6. Оцінка ймовірності та здійснюваності інвестиційного проекту

Розділ ІІІ. Бюджетування інвестиційного проекту 3.1. Процес інвестування капіталу

3.1.1. Інвестиційні можливості

3.1.2. Стратегічні міркування

3.1.3. Оцінка

3.1.4. Затвердження

3.1.5. Проектний контроль

3.1.6. Постаудит

3.2. Оцінка грошових потоків за проектом

3.2.1. Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком

3.2.2. Визначення грошових потоків з неопрацьованих первинних даних

3.2.3. Визначення грошових потоків на основі прогнозних фінансових звітів

3.2.4. Змінні грошові потоки

3.2.5. Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту

3.2.6. Врахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків

3.3. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів

3.3.1. Чиста теперішня вартість

3.3.2. Внутрішня норма дохідності

3.3.3. Індекс прибутковості

3.3.4. Період окупності

3.3.5. Дисконтований період окупності

3.3.6. Дохідність залученого капіталу

3.3.7. Дохідність на акцію

3.4. Вартість капіталу

3.4.1. Визначення вартості капіталу

3.4.2. Індивідуальна вартість джерел капіталу

3.4.3. Гіринг і вартість капіталу

3.4.4. Вартість власного капіталу

3.4.5. Вартість облігаційної позики

3.4.6. Вартість капіталу та інфляція

3.5. Фінансове планування інвестицій

3.5.1. Звіт про прибутки та збитки

3.5.2. Баланс

3.5.3. План грошових потоків

3.5.4. Формування звітних фінансових документів

Розділ ІV. Управління інвестиційним процесом 4.1. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу

4.2. Індикативне планування інвестицій

4.3. Бізнес-планування інвестиційного проекту

4.4. Способи реалізації інвестиційних проектів

4.5. Регулювання взаємодії учасників інвестування

4.6. Тендерні угоди

Розділ V. Проектування інвестицій 5.1. Загальні положення проектування

5.2. Ціноутворення в інвестиційній сфері

5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти

5.4. Інвесторські кошториси

Розділ VI. Капіталізація інвестицій 6.1. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу

6.2. Виконання будівельно-монтажних робіт

6.3. Розрахунки в інвестиційній сфері

6.4. Моніторинг інвестиційного процесу