Головна Головна -> Підручники -> Підручник Цитологія (Лекції) скачати онлайн

Цитологія (Лекції)

Цитологія (Лекції)

Лекція 1. ВСТУП ДО ЦИТОЛОГІЇ 1. Визначення предмета “цитологія”

Зв’язок цитології з іншими науками

2. Короткий екскурс розвитку цитології

3. Методи вивчення клітин

Лекція 2. ПЛАЗМОЛЕМА 1. Поняття про плазмолему

2. Будова плазмолеми

3. Похідні плазмолеми і міжклітинні зв’язки

4. Функції плазмолеми

Лекція 3. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНЕЛИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 1. Цитоплазма як метаболічний робочий апарат клітини

2. Органели загального призначення: локалізація, будова, функції

Рибосоми

Ендоплазматична сітка

Мітохондрії

Центросома

Комплекс Гольджі

Гідролазні міхурці, ендосоми і лізосоми

Пероксисоми

Пластиди

3. Органели спеціального призначення: класифікація, характеристика. Включення

Лекція 4. КЛІТИННЕ ЯДРО 1. Поняття про ядро, його значення для життєдіяльності клітини

2. Будова інтерфазного ядра

Лекція 5. РЕПРОДУКЦІЯ КЛІТИНИ 1. Життєвий шлях клітин

2. Поняття про клітинний цикл: фази клітинного циклу. Інтерфаза. Морфо-фізіологічні процеси в клітині при підготовці до поділу.

3. Репродукція клітин. Характеристика мітозу. Тривалість мітозу в різних клітинах. Біологічне значення мітозу

4. Характеристика мейозу та його біологічне значення

5. Ендорепродукція: ендомітоз і політенія

6. Характеристика амітотичного поділу клітини

Лекція 6. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І СТАРІННЯ КЛІТИН 1. Диференціація клітин

2. Старіння і смерть клітин