Головна Головна -> Підручники -> Підручник Теорія держави і права (Скакун О.Ф.) скачати онлайн-> § 8. Міжнародний захист прав людини

§ 8. Міжнародний захист прав людини


Права людини регулюються як внутрішньодержавним, так і міжнародним правом. Стаття 55. Конституції України говорить: «Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів європейських і міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна».

Міжнародний захист прав людини набуває, особливо останнім часом,великого значення.

Організаційна структура європейської системи захисту прав людини:

1.  Європейська комісія з прав людини (складається з 43 чоловік, що обираються строком на 3 роки).

2.  Європейський суд з прав людини — єдиний юрисдикційний орган, який працює на постійній основі — всього 39 суддів (у його складі діє Велика палата — 17 суддів, що займається питаннями внутрішньосудової апеляції);

3.  Комітет міністрів Ради Європи — функції обмежуються лише наглядом за виконанням остаточних постанов Європейського суду.

Усі вони є суб’єктами формування європейського права як органічного «сплаву» англо-американського і континентального типів правових систем, їх статутна форма (Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини, Статути Комісії та Суду, Процедурні правила роботи Комісії та Суду) має прецедентный зміст.

Європейська система захисту прав людини включає дві можливості (два права):

•  можливість (право) особи подавати індивідуальні петиції;

•  право держав — учасниць Європейської системи захисту прав людини ініціювати провадження у справах про порушення прав будь-яких людей, включаючи іноземців.

Перш ніж подавати петицію, необхідно попередньо вичерпати усі внутрішні засоби захисту, які відповідають загальновизнаним нормам міжнародного права, а також додержання строків давності — від дня винесення остаточного рішення національною владою має пройти не більш ніж 6 місяців.

Петиція повинна бути прийнятною, а саме:

–  не може бути анонімною;

– не може повторювати петицію, яка раніше вже аналізувалася судом або є предметом іншої процедури міжнародного розгляду;

– не повинна суперечити за змістом положенням Конвенції або Протоколу до неї;

–  повинна бути достатньо обгрунтованою та правомірною. Стадії розгляду справи в Європейському суді:

1 — розгляд питання про прийнятність чи неприйнятність індивідуальних петицій і скарг, поданих у встановленому порядку державами-учасницями Європейської системи захисту прав людини форма — рішення
2 – розгляд справи по суті, включаючи процедуру дружнього врегулювання форма -рішення
3 – вирішення справи, результатом якого є юридичне оформлення Палатою суду форма — постанова

Право сторін на апеляцію здійснюється шляхом її подання до Великої Палати суду протягом трьох місяців від дня винесення постанови звичайною Палатою суду.

Постанова Палати суду є остаточною, якщо:

1)  сторони заявили, що не звертатимуться з проханням про направлення справи до Великої Палати;

2)  через три місяці після винесення постанови звичайною Палатою відсутнє прохання про направлення справи до Великої палати;

3)  комітет Великої палати відхилив таке прохання.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Теорія держави і права (Скакун О.Ф.)