Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків) скачати онлайн-> ТЕМА 12. ПЛАНУВАННЯ, АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ І АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ 12.1. Завдання, зміст і показники плану з праці, порядок його розробки

ТЕМА 12. ПЛАНУВАННЯ, АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ І АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ 12.1. Завдання, зміст і показники плану з праці, порядок його розробки


У системі планування на підприємстві особливе місце займає планування трудових показників. Воно здійснюється у вигляді розробки плану з праці, який є найважливішим розділом плану економічного і соціального розвитку підприємства. Планування трудових показників здійснюється з метою:
– забезпечення неухильного зростання продуктивності праці і перевищення темпів її зростання над темпами зростання середньої заробітної плати;
– досягнення економії праці і фонду заробітної плати;
– дотримання правильних співвідношень у заробітній платі окремих категорій працівників відповідно до кількості і якості їх праці при встановленому розмірі загального фонду заробітної плати;
–  посилення матеріальної зацікавленості кожного працівника і колективу загалом в поліпшенні технічно-економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства;
– забезпечення потреби в кадрах необхідної кваліфікації, а також підвищення кваліфікації працівників підприємства.
План з праці складається з двох розділів: промислово-виробнича діяльність і непромислова група [2].
Перший розділ включає наступні планові показники:
– зростання продуктивності праці (планується в грошових одиницях і у відсотках до попереднього періоду);
– чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП);
– норматив витрат зарплати на одиницю продукції за показником, що вживається для планування продуктивності праці;
– фонд заробітної плати;
– фонд матеріального заохочення;
– середня заробітна плата з врахуванням виплат з фонду матеріального заохочення.
Чисельність, фонд і середня заробітна плата плануються за категоріями працівників.
У розділу “непромислова група” плануються три показники: чисельність працівників, фонд заробітної плати і середня зарплата.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)