13.3. Індивідуальна робоча сила


Здібності людини до праці виступають у вигляді індивідуальної робочої сили.
Індивідуальна робоча сила — це сукупність фізичних та духовних якостей, якими володіє жива особа і які вона здатна застосувати у виробництві.
Обсяг пропозиції — це кількість товару, який продавці бажають продати за деякий час.
Індивідуальний продавець пропонує на ринку праці:
– кількість робочих годин на тиждень, місяць, рік, протягом яких індивід бажає працювати, знаходячись на ринку праці (Т);
– інтенсивність праці, яку людина проявляє в процесі виробництва продуктів ( ЕП );
– рівень здібностей, підготовки (загальної, професійної) та досвід індивіда (ТSі).
Отже, індивідуальну пропозицію на ринку праці можна виразити такою формулою.

Li = Ti x ЕПi x TSi

На суспільному рівні розглядається сукупна пропозиція, обсяг якої можна виразити за формулою

Ls = ∑ Ti x EПi x TSi

Масштаби сукупної пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці визначаються чисельністю і складом працездатних жителів регіону, їх трудовою активністю та сальдо маятникової міграції.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економіка праці та соціально-трудові відносини (В. Я. Брич, О. П. Дяків)