Головна Головна -> Підручники -> Підручник Теорія держави і права (Скакун О.Ф.) скачати онлайн-> § 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства

§ 9. Структура системи законодавства. Види галузей законодавства


Структура системи законодавства — внутрішня організація упорядкованих нормативно-правових актів, яка виражається в їх узгодженні і поділі на галузі та інститути законодавства.

Структуру системи законодавства можна класифікувати за такими критеріями:

–  предметом правового регулювання (галузева),

–  юридичною чинністю актів (субординаційна),

–  особливостями форми державного устрою (державно-організаційна).

Наведемо їх на схемі.

Структура системи законодавства
Галузева (горизонтальна) —

відображає предмет правового регулювання

Субординаційна, або ієрархічна (вертикальна) —

відображає юридичну чинність актів

Державно-організаційна (вертикальна) —

відображає особливості форми державного устрою

— поділ нормативно-правових актів за предметом регулювання: цивільне законодавство, кримінальне законодавство, адміністративне законодавство та ін. — поділ нормативно-правових актів на певні групи за їх юридичною чинністю: закони, укази, постанови уряду, нормативні акти місцевих органів влади та ін. – поділ нормативно-правових актів за територіальним значенням: законодавство федеральне і законодавство суб’єктів федерації (наприклад, у Російській Федерації).

Розбіжність низки галузей права і галузей законодавства обумовлює необхідність провести класифікацію галузевої (горизонтальної) структури системи законодавства, встановити види галузей законодавства з урахуванням ступеня їх відповідності галузям, підгалузям, інститутам права.

На схемі це виглядає так:

Галузева структура системи законодавства — види галузей
Галузеве законодавство Спеціальне (внутрішньогалузеве) законодавство Комплексне (міжгалузеве) законодавство
— містить норми однієї галузі права, предметом регулювання якої є певна сфера (рід) суспільних відносин, яка вимагає юридичне однорідних прийомів впливу. — містить норми підгалузі (рідше інституту)   права, предметом регулювання яких є група (вид) чи сукупність груп (видів) суспільних відносин, яка вимагає юридичне однорідних прийомів впливу. — містить норми декількох галузей права, які регулюють різні види суспільних відносин, що складають відносно самостійну сферу суспільного життя, яка потребує юридичне різнорідних способів впливу, що складаються у цілісний комплексний метод.
Ф Тут формування галузі йде від юридичного начала — методу: галузь законодавства, як правило, збігається з галуззю права (кримінальне, трудове, адміністративне законодавство) Ф Тут формування галузі йде від юридичного начала — методу: підгалузь чи інститут     права складають законодавство, яке є частиною певної галузі законодавства (гірниче,  водне, лісове законодавство як внутрішньогалузеві елементи екологічного законодавства) Ф Тут формування галузі йде не від юридичного начала — методу, а від соціального начала — предмета, і галузь законодавства складається із норм різних галузей права (законодавство про приватизацію, місцеве самоврядування, господарське /підприємницьке/ та ін.)


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Теорія держави і права (Скакун О.Ф.)