Головна Головна -> Підручники -> Підручник Економетрія. Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.) скачати онлайн-> 2.7. Запитання та завдання для самостійної роботи

2.7. Запитання та завдання для самостійної роботи


 1. 1. З яких елементів складається математична модель?
 2. 2. Назвіть типи математичних моделей. Чим вони різняться між собою?
 3. 3. До якого типу математичних моделей належить економетрична модель?
 4. 4. Які особливості має економетрична модель?
 5. 5. Як треба розуміти сукупність спостережень та її однорідність?
 6. 6. Чим забезпечується порівнянність даних у просторі і часі?
 7. 7. Як визначається набір змінних для побудови економетричної моделі?
 8. 8. Наведіть декілька прикладів економетричних моделей.
 9. 9. Дайте тлумачення випадкової складової економетричної моделі.
 10. 10. Які методи застосовуються для оцінювання параметрів класичної регресійної моделі?
 11. 11. У чому сутність методу найменших квадратів (1МНК)?
 12. 12. Запишіть альтернативні варіанти оцінювання параметрів моделі методом 1МНК.
 13. 13. Як можна інтерпретувати параметри простої економетричної моделі?
 14. 14. Визначіть дисперсію залишків економетричної моделі.
 15. 15. Чим відрізняється метод максимальної правдоподібності від методу найменших квадратів?
 16. 16. Запишіть функцію правдоподібності за умови, що залишки розподілені за нормальним законом.
 17. 17. Запишіть співвідношення між оцінкою дисперсії за методом максимальної правдоподібності та істинним значенням дисперсії.
 18. 18. Знайдіть оцінки параметрів моделі Y = a0 + a1X + u методом 1МНК, якщо задані такі вектори Y і X:

Y 10 11 12 15 16 18 20 21 23 23
X 3 4 4 5 6 7 9 9 10 11

 1. 19. Визначіть залишки ui економетричної моделі з попереднього завдання.
 2. 20. Знайдіть дисперсію залишків завдання 19.
 3. 21. Використовуючи дані завдання 18, знайдіть оцінки параметрів моделі за методом максимальної правдоподібності. Порівняйте ці оцінки з оцінками, знайденими за методом 1МНК.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Економетрія. Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.)