Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківські операції (А. М. Мороз, М. І. Савлук) скачати онлайн-> 2.1. Загальна характеристика банківських ресурсів

2.1. Загальна характеристика банківських ресурсів


Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів тобто ресурсів.
Ресурси комерційного банку — це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання активних операцій. Операції, з допомогою яких комерційні банки формують свої ресурси, називаються пасивними.
Згідно з існуючими у банківській практиці традиціями ресурси комерційних банків поділяють на власні, залучені та позичені кошти.
Структура банківських ресурсів по комерційних банках України характеризується такими даними (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

СТРУКТУРА РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА СТАНОМ НА 01.01.99

Показники

%

Власні кошти
у тому числі:
Фонди банку
з них:
статутний фонд
прибуток (нерозподілений)
Залучені і позичені ресурси
у тому числі:
Депозити до запитання
Строкові депозити
у тому числі:
вклади населення

залучені кошти на міжбанківському ринку

інші

12,8

8,6

4,6

4,2

88,2

61,2

38,8

22,8

14,5

1,5

Як видно з табл. 2.1, головним джерелом банківських ресурсів є залучені й позичені кошти, частка яких становить 88,2% від загальної суми ресурсів. На власний капітал припадає лише 12,8% усіх банківських ресурсів. Головною складовою власного капіталу є фонди банку, серед яких провідним є статутний фонд. Якщо всі фонди формують 67,2% власного капіталу банку, то статутний фонд дорівнює 53,5% від загальної суми фондів.
Серед залучених і позичених ресурсів переважають депозити до запитання (61,2%). На строкові депозити припадає близько 40% зовнішніх для банків ресурсів.
У складі строкових депозитів значна частка вкладів населення (22,8%) менша від частки коштів, які комерційні банки залучають на міжбанківському ринку (14,5%).
Оскільки дані, наведені в таблиці, характеризують структуру банківських ресурсів за станом на початок року, то серед власних ресурсів немає такого показника, як прибуток поточного року. Він з’являється у банків протягом господарського року. Особливістю структури банківських ресурсів на внутрішньорічні дати є висока питома вага міжбанківських кредитів і кредитів Національного банку, які надаються для рефінансування окремих видів активних операцій комерційних банків (наприклад, операцій з цінними паперами).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківські операції (А. М. Мороз, М. І. Савлук)