Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит у заробіжних країнах (Петрик) скачати онлайн-> Вступ (Аудит у зарубіжних країнах)

Вступ (Аудит у зарубіжних країнах)


Мета курсу “Аудит у зарубіжних країнах” полягає в тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання та допомогти набути практичних навичок з аудиту, ознайомити їх з діяльністю міжнародних аудиторських фірм, визначити особливості аудиторської діяльності, професії аудитора та його ролі в зарубіжних країнах (Великобританії, Франції, Німеччині, США та ін.), навчити студентів методично грамотно застосовувати прийоми аудиту на практиці, кваліфіковано складати аудиторський висновок.
Курс “Аудит у зарубіжних країнах” взаємопов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як “Облік у зарубіжних країнах”, “Економічний аналіз”, “Економіка підприємств”, “Статистика”, “Теорія ймовірності” та ін.
Посібник включає програму курсу, тексти лекцій до кожної теми, практичні завдання, кейсові завдання, списки рекомендованої літератури для поглибленого вивчення конкретних тем дисципліни, тематику рефератів та вимоги до їх написання, критерії оцінки знань студентів, список літератури з курсу в цілому.
Ці матеріали спрямовані на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов’язаної з опануванням теоретичного матеріалу, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з літературними джерелами тощо.
Вступ, розділ 1, 2 (крім тем 7, 8), розділи 3—8 написані О. А. Петрик; тексти лекцій до тем 7, 8 у розділі 2 — М. Т. Фенченко.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит у заробіжних країнах (Петрик)