Головна Головна -> Підручники -> Підручник Кредитування (Лагутін) скачати онлайн-> Передмова

Передмова


редит і кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов’язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням. Нині завдання відновлення виробничого призначення кредиту стає одним із першочергових. Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва.
Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у розвитку кредитної справи. У зв’язку з цим гостро постала проблема наукового осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їх змісту, природи і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх використання на практиці. Вивчення теоретичних основ і змісту кредитування, виходячи з нових ринкових реалій діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, є актуальним і з точки зору підготовки висококваліфікованих фахівців — майбутніх економістів: бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Ідеться не тільки про підготовку фахівця з банківської справи. Будь-який економіст (а особливо фінансист, бухгалтер, аудитор) у процесі своєї практичної діяльності стикається з питаннями кредиту і кредитування. Тому він повинен знати проблеми теорії і практики кредиту та кредитної справи.
У цьому посібнику викладено матеріал, який за своїм змістом відповідає другій частині навчальної дисципліни “Гроші і кредит” (у першій частині розглядаються проблеми грошей і грошового обігу). Значне місце відведено висвітленню сутності основних понять кредитної діяльності, економічної оцінки кредитного процесу. Автор намагався реалізувати в цій книзі комплексний (в єдності теорії і практики) підхід до розгляду проблем кредитування.
Особливістю посібника є широке цілісне розуміння змісту кредиту і кредитування. Як правило, в навчально-методичній літературі кредит розглядається лише як складова банківської справи. Автором зроблена спроба відійти від традиційної логіки аналізу процесу кредитування: вихідним пунктом виступає не банк і його операції (пасивні та активні), а сам кредит і кредитні відносини, функціонування і розвиток яких об’єктивно формують такі кредитні інститути, як комерційні банки. Відповідне інституціональне середовище виникає як результат розвитку об’єктивних кредитних відносин між кредиторами і позичальниками.
Побудова навчального матеріалу в посібнику в методичному плані розрахована на пошуково-творчу перспективну спрямованість його вивчення студентами. Фахівець, який не бачить перспектив розвитку, сліпо довіряючи будь-якій інструкції, як правило, зазнає невдачі у використанні свого професійного потенціалу. Професіоналу необхідні як відповідні знання, так і творчий алгоритм їх здобуття. Прагнення до постійного вдосконалення і поліпшення справи має бути невід’ємною рисою економіста з вищою освітою.
Творчий характер мають контрольні запитання, які наводяться в кінці кожного розділу. Вони спонукатимуть студентів до активного засвоєння навчального матеріалу, розуміння глибинної сутності проблем, що вивчаються, бачення перспектив розвитку і подальшої ринкової трансформації сфери кредитування.
Структура і зміст посібника (11 розділів) підпорядковані меті послідовного розкриття предмета вивчення — кредитних відносин у сучасній перехідній економіці України.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Кредитування (Лагутін)