Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит у зарубіжних країнах (О.А. Петрик, М.Т. Фенченко) скачати онлайн-> Розділ 4. Питання для самостійного вивчення

Розділ 4. Питання для самостійного вивчення


Для самостійного вивчення студентами з курсу “Аудит у зарубіжних країнах” шляхом опрацювання спеціальної літератури виносяться такі питання:
1. Поняття циклів ділової активності.
2. Події після дати балансу й оцінка їх аудитором.
3. Аналіз фінансової звітності в процесі аудиторської перевірки.
4. Аудит циклу закупок.
5. Аудит процесу виробництва.
6. Аудит процесу реалізації продукції, послуг.
7. Аудит рахунків дебіторів, кредиторів та розрахунків з бюджетом.
8. Аудит капіталу.
9. Аудит фінансових результатів.
10. Структура системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту підприємства.
11. Аудит незавершеного виробництва.
12. Оцінка та довіра аудитора до системи внутрішнього контролю підприємства.
13. Договір на аудит; його зміст і структура.
14. Детальна класифікація робочих документів аудитора.
15. Лист-зобов’язання та його зміст.
Ці питання мають бути опановані студентами поза межами лекційного матеріалу. Формами контролю знань із зазначених питань можуть бути: усне опитування, контрольні роботи, проміжне та підсумкове тестування, написання та захист рефератів, короткі доповіді та презентації.
Додаткові питання для самостійного вивчення, крім зазначених у наведеному переліку, визначаються викладачами, які ведуть лекційні та практичні заняття.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит у зарубіжних країнах (О.А. Петрик, М.Т. Фенченко)