Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аудит у зарубіжних країнах (О.А. Петрик, М.Т. Фенченко) скачати онлайн-> Розділ 7. Критерії оцінки знань студентів

Розділ 7. Критерії оцінки знань студентів


Практичні завдання оцінюються за кожною окремою темою в цілому за шкалою 10, 5, 0 балів. На тему “Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах” практичні заняття не виконуються, а проводиться семінарське заняття.
Реферат оцінюється також за шкалою 10, 5, 0 балів
10 балів — виставляється за повне і правильне виконання практичних завдань (реферату) з теми відповідно до встановлених вимог;
5 балів — виставляється у разі допущення неточностей, неповного виконання завдання (реферату);
0 балів — виставляється у разі відсутності або неправильного виконання практичних завдань (реферату).
Загальна максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточний контроль:
– усні відповіді протягом семестру та відвідування занять — 15 балів;
– практичні завдання з тем 2—8 — 55 балів;
– реферат — 10 балів;
– результати двох контрольних робіт (проміжного контролю) — 20 балів;
Усього — 100 балів.
Загальна кількість балів за вивчення курсу за результатами поточного контролю виставляється за 100-бальною шкалою:

Кількість балів

Оцінка

0—45 балів

“незадовільно”

50—60 балів

“задовільно”

70—85 балів

“добре”

90—100 балів

“відмінно”


До заліку (екзамену) допускаються студенти, які отримали загальну кількість балів не менше 60; всі види завдань є обов’язковими для виконання.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аудит у зарубіжних країнах (О.А. Петрик, М.Т. Фенченко)