Головна Головна -> Підручники -> Підручник Цитологія (Лекції) скачати онлайн-> Лекція 1. ВСТУП ДО ЦИТОЛОГІЇ 1. Визначення предмета “цитологія”

Лекція 1. ВСТУП ДО ЦИТОЛОГІЇ 1. Визначення предмета “цитологія”


Цитологія (від грец. “kytos”, у латинській транскрипції cytos — клітина, logos — наука) — це вчення про клітину, елементарну живу систему, її будову, життєдіяльність, функції та відтворення. Іншими словами, цитологія є до певної міри біологією клітини, яка охоплює як її морфологію (від грец. morphos — форма) — вчення про структуру, так і фізіологію (від грец. physys — природа) — вчення про функції.
Необхідно відзначити, що інколи цитологію поділяють на загальну і спеціальну. До загальної цитології відносять розділ, в якому розглядаються загальні закономірності будови, хімічного складу і функції клітин, спільні для всіх їх різновидностей, тобто вивчається до певної міри узагальнена клітина. Спеціальна ж цитологія займається вивченням морфо-функціональних особливостей різних клітин, наприклад, таких як клітини залоз шлунка, печінкові, нервові, м’язові клітини тощо. Однак, більшість науковців притримується думки, що специфіка клітин різних тканин і органів є предметом вивчення гістології (вчення про тканини) і спеціальної гістології, або мікроскопічної анатомії. Оскільки такий підхід переважає в навчальних програмах і став уже традиційним, ми і будемо використовувати термін цитологія, або біологія клітини для означення вчення про клітину взагалі, про її загальну будову, структуру і функції її компонентів, розвиток і розмноження клітин.
Клітиною називається елементарна жива система, обмежена активною мембраною і диференційована на цитоплазму та ядро. Клітина лежить в основі будови, життєдіяльності, функції і розвитку тваринних і рослинних організмів. Вона саморегулюється і одночасно підлягає позаклітинним і нейрогуморальним регуляторним впливам.
Клітина є переважно носієм життя. Життя в біології трактують як процес, який характеризується здатністю до саморозвитку, саморегуляції, внутрішньої диференціації та інтеграції, ускладнення, асиміляції факторів середовища для підтримування своєї життєдіяльності. Основні критерії життя — це еволюційна безперервність, просторова контактність та енергетична економність. Життя є настільки складним феноменом, що його біологічна дефініція завжди буде неповною, тому для визначення особливостей живого необхідним є знання його ознак.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Цитологія (Лекції)