Головна Головна -> Підручники -> Підручник Анатомія і фізіологія дитини (Лекції) скачати онлайн-> Лекція 1. Вступ. Рівні організації організму людини 1.1. Предмет і завдання вікової анатомії, вікової фізіології та шкільної гігієни

Лекція 1. Вступ. Рівні організації організму людини 1.1. Предмет і завдання вікової анатомії, вікової фізіології та шкільної гігієни


Вікова анатомія вивчає будову тіла людини, його органів в різні періоди життя. Вікова фізіологія вивчає особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу: функції органів, систем органів і організму в цілому у процесі його росту і розвитку, специфіку цих функцій на кожному віковому етапі.
Шкільна гігієна – наука про охорону і збереження організму, що росте . Вона вивчає вплив різноманітних факторів навколишнього середовища на дитячий організм, визначає сприятливі умови для його росту і розвитку. Розробляє на цій основі гігієнічні нормативи і вимоги, спрямовані на охорону і зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних можливостей дітей і підлітків. Зокрема, гігієнічні вимоги до режиму дня молодшого школяра, його харчування, до організації навчально-вихованого процесу в початковій школі, до обладнання, навчальних приміщень тощо.
Предметом вивчення курсу ” Анатомія і фізіологія дитини з основами шкільної гігієни” є вивчення анатомо-фізіологічних особливостей дітей і підлітків у процесі їх індивідуального розвитку.
Важливим завданням сучасної загальноосвітньої школи і початкової зокрема, є збереження здоров’я дитини, гармонійний розвиток її розумових і фізичних здібностей. Розв’язання цього завдання потребує забезпечення відповідності умов, режиму навчання анатомо – фізіологічним особливостям школярів, цілеспрямованого впливу на ріст і розвиток учнів, підвищення працездатності і функціональних можливостей організму дітей, розширення меж його адаптаційних можливостей.
Завдання курсу – формування в майбутніх педагогів знань про вікові особливості будови і функцій дитячого організму; про закономірності, що лежать в основі збереження і зміцнення здоров’я школяра, підтримання його високої працездатності під час різних видів навчальної і трудової діяльності; про гігієнічні вимоги до організації навчально – виховної роботи в початкових класах.
Значення курсу полягає в тому, що він є основою для вивчення педагогіки, вікової і педагогічної психології, методик викладання природознавства та інших дисциплін, сприяє формуванню в майбутніх педагогів наукового підходу до організації навчання і виховання молодших школярів, розуміння особливостей розвитку у дитини уваги, сприймання, формування пізнавальних потреб.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Анатомія і фізіологія дитини (Лекції)