Головна Головна -> Підручники -> Підручник Анатомія і фізіологія дитини (Лекції) скачати онлайн-> 2.5. Характеристика постнатального періоду розвитку

2.5. Характеристика постнатального періоду розвитку


З моменту народження дитини і до смерті в організмі людини відзначаються специфічні особливості будови, біохімічних процесів, функцій в організмі в цілому і окремих його систем, які змінюються в різні періоди життя. Ці зміни зумовлені спадковими факторами, визначаючи до деякої міри етапи розвитку і росту. Проте вирішальне значення для виявлення цих спадкових факторів, формування вікових особливостей мають навчання і виховання, харчування і гігієнічні умови життя, спілкування дитини з людьми, що оточують її, фізична активність та інші фактори, що становлять сутність соціального життя людини. Таким чином, ріст і розвиток організму залежать як від біологічних (генетичних), так і від соціальних (спосіб життя, характер харчування) факторів. Вивчення закономірностей росту і розвитку дітей і підлітків дозволило життєвий цикл людини до досягнення зрілого віку поділити на вікові періоди, які характеризуються специфічними анатомічними і функціональними особливостями. Чітко окреслених меж між цими періодами немає і вони дещо умовні. Проте вичленення таких періодів необхідно, бо діти одного і того ж календарного (паспортного), але різного біологічного віку (вік розвитку) по різному реагують на фізичні навантаження. Критерії такої періодизації включали в себе комплекс ознак, які розцінювались як показники біологічного віку:
1) розміри тіла і органів, маса;
2) “скелетна зрілість” – окостеніння скелету;
3) “зубна зрілість” – прорізування молочних і постійних зубів;
4) ступінь розвитку вторинних статевих ознак;
5) м’язова сила;
6) розвиток залоз внутрішньої секреції.
Виділяють такі періоди:
-новонароджений – 1-10 днів;
– грудний – до 1 року;
– раннього дитинства – від 1 до 4 років;
– першого дитинства – з 4 до 7 років;
– другого дитинства – з 8 до 11років у дівчаток, і до 12 років – у хлопчиків;
– підлітковий – з 13 до 16 років – у хлопчиків. з 12 до 15 – у дівчаток – період статевого дозрівання;
– юнацький вік – з17 до 21 року – у хлопчиків, з 16 до 20 років – у дівчат.
Зрілий вік – з 22 років до 60 – у чоловіків, з 21 до 55 – у жінок; похилий вік – з61 до 74 років – у чоловіків, з 56 до 74років – у жінок; старечий вік – -з 75 до 90 років; довгожителі – понад 90 років.
У процесі індивідуального розвитку існують критичні періоди, які характеризуються підвищеною чутливістю організму, що розвивається, до факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Виділяють такі критичні періоди розвитку:
1) передембріональний;
2) запліднення;
3) імплантація зародка( 4-8 доба ембріогенеза);
4) формування зачатків осьових органів – хорди, нервової трубки, первинної кишки і плаценти (3-8 тиждень розвитку);
5) стадія посиленого розвитку головного мозку (20-24 тиждень пренатального періоду розвитку);
6) момент народження дитини і період новонародженості;
7) період раннього і першого дитинства (2-7 років), коли закінчується формування взаємозв’язків між органами та системами органів;
8) підлітковий вік (період статевого дозрівання – у хлопчиків з13 до 16 років, дівчаток – з 12 до 15 років).
При дії несприятливих факторів навколишнього середовища може спостерігатися ретардація – сповільнений розвиток.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Анатомія і фізіологія дитини (Лекції)