Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна екологія (Лекції) скачати онлайн-> 5. Постіндустріальна епоха

5. Постіндустріальна епоха


Сучасну епоху характеризують як ядерну, космічну, електронну як етап переходу до інформаційної цивілізації. Це епоха главенства знань, інформації і переходу до гармонізації суспільства і природи.
Фундаментальною основою нового світогляду виступає концепція ноосфери, як нової еволюійної стадії розвитку біосфери і людського суспільства. В ноосферну епоху людство повинно знайти шлях до відновлення екологічної рівноваги на планеті, реалізувати стратегію безкризового розвитку суспільства і природи, а людина повинна взяти на себе всю повноту відповідальності за подальший збалансований розвиток.
Починаючи з другої половини ХХ ст. науковий світ розробляє низку підходів до гармонійного співіснування суспільства з природою: стратегія меж росту, стратегія збалансованого розвитку, стратегія сталого розвитку.
Концепція сталого розвитку, проголошена міжнародною конференцією ООН з навколишнього средовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, стала стратегічним напрямом гармонійного розвитку світового співтовариства.
Категорія “сталий розвиток” передбачає такий тип розвитку, який орієнтується на задоволення потреб нинішніх і прийдешних поколінь. Основу сталого розвитку складає людина з її правом на гармонійне життя з навколишнім середовищем. Це категорія правова, етична, моральна. Нею передбачається правова відповідальність людства перед наступними поколіннями за результати співіснування з природою; етичне (відповідальне) ставлення до всього живого; ненасильницьке гуманне відношення до природи.
Сталий розвиток передбачає формування екологічного суспільства побудованого на принципі екологічного гуманізму – гармонії людини і природи і визнанні рівноцінності всього живого.

Література
1.     БаландинР.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М.: Мысль, 1986. – 391с.
2.     Беллер Г.А. Экзамен разума. М.:Мысль, 1988. – 251с.
3.     Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. М., 1998р.
4.     Горелов А.А. Экология. М.: Центр, 2000. – 240с.
5.     Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. М.: Мысль, 1994.
6.     Ситаров В.А., Пустовойтов В.В. Социальная экология. М.: Академия, 2000. – 280с.
7.     Уткін В.С., Люрін І.Б. Як розвивалось життя на Землі. К.: Радянська школа, 1993.
8.     Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М.: Мысль,1992.
9.     Экологические очерки о природе и человеке (ред. Б. Гржимека). М.: Прогресс, 1988, 417-470с.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна екологія (Лекції)