Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна екологія (Лекції) скачати онлайн-> Тема 6. Людина і атмосфера 1. Атмосфера, її роль в кругообігу речовин та енергії в природі

Тема 6. Людина і атмосфера 1. Атмосфера, її роль в кругообігу речовин та енергії в природі


Атмосфера – газова оболонка Землі, формування якої відбувалось в результаті геологічної еволюції і безперервної діяльності живих організмів. Склад сучасної атмосфери знаходиться в стані динамічної рівноваги, яка підтримується живими організмами, Світовим океаном, геохімічними явищами як природного, так і антропогенного походження глобального масштабу.
Атмосфера ділиться та три основні частини: нижню – тропосферу; середню – стратосферу і верхню – іоносферу.
Тропосфера характеризується наступними параметрами:
· висотою від 10-12 км над полюсами і до 16-18 км над екватором, повторюючи тим форму Землі.
· в ній зосереджено: близько 80% маси повітря, основна маса атмосферних домішок, більша частина водяної пари; характеризується пониженням температур з підняттям на висоту, з градієнтом 60С на 1 км, характерна нестійкість температури, відмінності вологи і тиску.
Стратосфера поширена до висоти 60 км. Температура в ній майже постійна по вертикалі. На висоті 20-25 км розташований шар з підвищеною концентрацією озону (озоновий шар). Вона розріджена, з незначним вмістом вологи.
Іоносфера простежується на висоті до 2000 км. Вона поділяється на мезосферу і термосферу. Повітря знаходиться в ній в іонізованому стані.
Для атмосфери характерні просторові переміщення повітряних мас, турбулентна циркуляція, конвективні потоки і т.і. Газовий склад атмосфери неоднорідний за висотою (Табл.1.). Водночас в тропосфері він залишається відносно постійним.

Таблиця .1. Склад повітря (основні компоненти), % (за П.Агессом).

Висота, км. Кисень Азот Аргон Гелій Водень Тиск (мм рт. С.)
0 20,94 78,09 0,93 0,01 760
5 20,94 77,89 0,94 0,01 405
10 20,99 78,02 0,94 0,01 168
20 18,10 81,24 0,59 0,04 41
100 0,11 2,97 0,56 96,31 0,0067
Маса атмосфери складає 1/1000000 маси Землі. Однак її роль і значення в житті планети є надзвичайно важливі.
Захисні функції атмосфери проявляються з одного боку в екрануванні земної поверхні від попадання на неї різноманітних космічних тіл (метеорів, метеоритного пилу), більшість яких згоряє в щільних шарах атмосфери.
Озон, який присутній в повітрі поблизу земної поверхні має концентрацію в середньому 10-6 %. Він утворюється в верхніх шарах атмосфери із атомарного кисню в результаті фотохімічної реакції під впливом сонячної радіації, яка викликає дисоціацію молекул кисню. Він поглинає частину інфрачервоного випромінювання Землі. Завдяки цьому він затримує близько 20% теплового випромінювання Землі; регулюючи глобальний температурний баланс. Водночас стратосферний озон виконує роль фільтру для космічної та сонячної радіації, надійно захищаючи живі організми від надмірного ультрафіолетового проміння.
Кліматорегулюючі функції атмосфери проявляються в регуляції нею основних кліматичних параметрів: температури, вологості, тиску, швидкості і напрямку вітру. Завдяки атмосферній регуляції основних кліматичних параметрів на Землі представлені різноманітні кліматичні пояси і погодні умови. Присутність атмосфери істотно нівелює добові і сезонні контрасти температур біля земної поверхні. Циркуляція атмосфери виступає одним із провідних кліматоутворюючих чинників.
Атмосфера регулює інтенсивність протікання процесів кругообігу речовин і енергії, кожен з яких проходить атмосферну стадію. В залежності від прозорості атмосфери регулюється процес поступлення до земної поверхні сонячних променів.
Іони, які утворились в атмосфері під дією земного радіаційного випромінювання і космічних променів, позитивно впливають на живі організми.
Атмосфера – невід’ємна складова частина середовища існування живих організмів. Повітря насичує воду і пронизує грунти і гірські породи. Води насичені атмосферними газами, вони присутні в грунтах і гірських породах.
Атмосферні гази: кисень, вуглекислий газ і азот приймають безпосередню участь в біохімічних циклах і є важливими чинниками функціонування різноманітних екосистем.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна екологія (Лекції)