Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна екологія (Лекції) скачати онлайн-> 3. Проблеми збереження теплового балансу та стратосферного озону

3. Проблеми збереження теплового балансу та стратосферного озону


Динамічна рівновага атмосфери в системі взаємопов’язаних і взаємообумовлених складових Землі порушується господарською діяльністю людей. І для атмосфери сьогодні характерний ряд проблем, вирішення яких потребує планетарних цілеспрямованих програм і рішень.
Проблема стратосферного озону полягає в тому, що починаючи з 70-х років наукова громадськість почала розуміти реальність загрози руйнування озонового шару, найбільша концентрація якого зосереджена на висоті 20-24 км.
Основну руйнівну силу для молекул озону складають сполуки хлору, найбільш поширені з яких хлорфторвуглеводи (фреони). Ці сполуки є дуже стійкими і в формі аерозолей можуть перебувати у завислому стані декілька десятків років.

Сl + O3 – ClO + O2
ClO + O – Cl + O2

Атом хлору і молекула ClO є каталізаторами, а гинуть при цьому атоми О і молекули O3. При цьому швидкість розпаду озону на одну молекулу Cl або ClO є досить високою.
Озон руйнується і в результаті фотохімічних реакцій:

O3 + NO – NO2 + O2
NO2 + O – NO + O2

Оксиди азоту (продукти викиди авіації) є каталізаторами процесів, а молекула O3 і атом О при цьому зникають.
Руйнування озону можливе при протіканні каталітичних реакцій за участю водню:

ОН + O3 – НО2 + O2
НО2 + О – ОН + О2

При цьому знову ж таки руйнуються молекула О3 і атом О.
Реальність загрози руйнації озонового екрану привела до появи з кінця 70-х років ряду міжнародних проектів і організацій. В 1977 році створено спеціальний координаційний комітет ЮНЕП з озонового шару.
В 1986 році проведена І міжнародна конференція з питань впливу озону на здоров’я людей.
В 1997 році прийнятий Монреальський протокол, згідно якого до 1998 року використання хлорфторвуглеводів повинно зменшитись у два рази.
До проблем, які пов’язані з глобальними змінами атмосферних процесів, чи її складників необхідно віднести:
– проблему порушення газового балансу атмосфери і тісно пов’язану з нею проблему порушення теплового балансу Землі;
– проблему росту погодних аномалій та інші.
Їх виникнення пов’язують з надмірною антропогенізацією глобальних природних процесів і порушення господарською діяльністю рівноваги між основними компонетами нашої планети.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна екологія (Лекції)