Головна Головна -> Підручники -> Підручник Соціальна екологія (Лекції) скачати онлайн-> 2. Земельний фонд планети, України

2. Земельний фонд планети, України


З виходом нової грунтової карти світу в 1975 році стало можливим детальніше врахувати кількість різних грунтів. Площі грунтів (295 грунтових виділів) були підраховані на електронному планіметрі. Використані також і матеріали сільськогосподарської статистики.
Нові результати підрахунку за основними контурами грунтів рівнинних і гірських територій наступні. Із загальної площі материків з островами, що складає 149888 тис.км, на долю покритих грунтами рівнинних територій приходиться 72,6% або 108824,5 тис.кв.км (без площі Антарктиди). Існують і точні показники площ грунтів різних типів на цей час. Варто відмітити, що під дією людини площі різних типів грунтів постійно змінюються, тому показник площ якогось типу грунту є досить відносним.
З усіх типів грунту найбільш вивчені чорноземи. В.В.Докучаєв писав, що чорнозем – це цар грунтів, він дорожчий за вугілля, дорожчий за золото. В міжнародному інституті метрології у Парижі поряд з еталонами метра, кілометра та інших мір поміщений моноліт чорнозему з Воронезької області Росії, як еталон найбільш родючого грунту в світі.
Під земельним фондом розуміють структуру землекористування в межах певної території. Аналіз структури земельного фонду світу показує, що категорія продуктивних земель складає 64,1% загальних площ; на малопродуктивні землі припадає 20,8% угідь і непродуктивними зайнято 15,1% земель.
При загальній площі України 60,3 млн.га на ріллю припадає 34,3 млн. га (54,96%), під пасовищами та сінокосами зайнято 6,97 млн. га (12%), під лісовими насадженнями зайнято 10 млн. га (16,4%) (табл ). В окремих районах лісостепу і степу розораність досягає 80-90%, що є небажаним в економічному та екологічному відношеннях, різко зменшує загальний природній потенціал території, робить її одноманітною, а господарство однобоким.
Аналіз динаміки земельного фонду України дає можливість простежити наступні тенденції. Йде процес скорочення частки орних земель за рахунок переведення їх частини в інші категорії сільськогосподарських угідь. Все більше продуктивних земель вилучається для потреб промислового, транспортного і житлового будівництва. На еродованих та рекультивованих землях йде процес лісопосадок та лісовідновлення.

Табл6. Структура земельного фонду України.

Категорія угідь

Площа, млн. га

Частка в земельному фонді,%

Земельний фонд України

60,35

100

С/г угіддя

42,4

70,3

В т. ч: орні землі 34,3

56,9

Сінокоси

2,15

3,6

Пасовища

4,82

7,5

ліси і чагарники

10,07

16,4

Багаторічні насадження

1,07

1,8

Землі під водою

2,4

4,0

Під дорогами

0,99

1,6

Під болотами

0,8

1,3

Інші землі

2,62

4,6Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Соціальна екологія (Лекції)