Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Облік повернення товарів покупцям

Облік повернення товарів покупцям


10. До надходження товарів відноситься повернення їх підприємству покупцями. Порядок відображення в обліку повернення покупцями товарів, відвантажених або відпущених на умовах наступної оплати, нормативними документами не регламентується. Питання обліку повернення товарів покупцями з різних причин є актуальним.
Розглянемо на прикладі повернення покупцями товарів, враховуючи періоди їх реалізації та списання товарів при відвантаженні (відпуску) їх покупцям за купівельними (без ПДВ) цінами, включаючи витрати, які до них входять.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 “датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів про виконані роботи”. Отже, після 1.08.97 р. для відображення в обліку реалізації товарів міг застосовуватись тільки спосіб нарахування реалізації.
11. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями товарів, відвантажених їм на умовах наступної оплати:
11.1. Підприємство відвантажило покупцю товари на умовах наступної оплати:
1. За товарним документом значилось:
Товари за договірними цінами – 2000 грн.
Податок на додану вартість, 20 % – 400 грн.
До оплати покупцем – 2400 грн.
2. Облікова купівельна вартість відвантажених товарів – 1800 грн.
3. Відвантажені товари покупцем не оплачені і повернені повністю підприємству-постачальнику.
За даними прикладу 2 при поверненні товарів підприємство-постачальник повинно зробити наступні записи в бухгалтерському обліку:
11.2. Якщо товари відвантажені покупцю до 1.01.2000 р. і реалізація їх відображена в обліку способом нарахування, то для того, щоб правильно зрозуміти і зробити в обліку записи на повернення оприбуткованих товарів, необхідно виходити із записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні товарів покупцю:
до 1 січня 2000 року:
1. Дт 46 – Кт 40, 41 – на облікову вартість відвантажених товарів – 1800
2. Дт 62(45) – Кт 46 – на відпускну з ПДВ вартість цих товарів – 2400
3. Дт 46 – Кт 68, субрахунок “З податку на додану вартість” – на суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ – 400
4. Дт 46 – Кт 80 – на суму фінансового результату від реалізації товарів (різниці в цінах) – 200

після 1 січня 2000 року:
1. Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”
Кт 281 “Товари на складах” – 1800
2. Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 2400
3. Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”
Кт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість” – 400
Згідно з пунктами 7-8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки.
Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Враховуючи наведені положення ПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” на повернення покупцем товарів, на думку автора, бухгалтерські записи повинні бути такими, як показано нижче.
За даними прикладу 2 на повернення товарів, відвантажених покупцю до 1 січня і після 1 січня 2000 року та оприбуткування їх на склад у цьому разі необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно;
1. На зменшення доходу (обороту) з реалізації товарів, включаючи ПДВ, і заборгованості покупця в сумі 2400 грн.:

Дт 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
Кт 702 “Дохід від реалізації товарів” – 2400
2. На зменшення затрат з реалізації повернених товарів і надходження їх на підприємство в сумі 1800 грн.:
Дт 902 “Собівартість реалізованих товарів”
Кт 281 “Товари на складах” – 1800
3. На зменшення нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ в сумі 400 грн.:
Дт 702 “Дохід від реалізації товарів”
Кт 641, анал. рахунок “З податку на додану вартість” – 400
Слід підкреслити, що від’ємний сторнувальний запис за кредитом рахунку 281 “Товари на складах” рівнозначний збільшенню цих товарів, а за кредитом рахунку 641 (ПДВ) – зменшення податку на додану вартість у зв’язку з поверненням покупцями товарів.
В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходу і витрат з реалізації товарів. В місяці повернення товарів і сторнування суми їх реалізації дохід і витрати звітного місяця будуть відповідно зменшені на суму доходу від реалізації повернених товарів та їх собівартості, які були відображені в обліку в місяці їх відвантаження.
У тому разі, коли покупцем повернені відвантажені йому на умовах наступної оплати виробничі запаси та інші оборотні активи, на повернення покупцем цих цінностей бухгалтерські записи мають бути аналогічними з використанням рахунків 20 “Виробничі запаси” і інших, 71 “Інший операційний дохід” та 94 “Інші витрати операційної діяльності”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій)