Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Облік надходження товарів зі складу за купівельними цінами

Облік надходження товарів зі складу за купівельними цінами


14. Враховуючи викладене вище (п. 13), розглянемо питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску і надходження товарів.
При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського харчування виписується товарний документ (видаткова накладна) за купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими продажними цінами.
Приклад 2. На відображення в обліку надходження товарів зі складу в роздрібну торгівлю за купівельними цінами.
1. Відпущено зі складу крамниці № 1 товари за купівельними цінами на суму 500 грн.
2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці № 1, в тому числі:
Товари за купівельними цінами – 500 грн.
Податок на додану вартість, 20% від 500 – 100 грн.
Торговельна націнка, 25% від 500 – 125 грн.
Разом продажна вартість товарів – 725 грн.
3. Товарні надбавки роздрібної торгівлі (100 +125) – 225 грн.
14.1. За даними прикладу 2 в бухгалтерському обліку треба зробити записи на рахунках:
1. За даними товарного звіту складу на відпуск товарів за купівельними цінами – 500 грн.:
Дт 282 “Товари в роздрібній торгівлі”
Кт 281 “Товари на складах” – 500
2. За даними товарно-грошового звіту крамниці № 1 на оприбуткування товарів – 725 грн.:
2.1. На купівельну вартість отриманих зі складу товарів – 500 грн.:
Дт 282 “Товари в роздрібній торгівлі”
Кт 281 “Товари на складах” – 500 (п. 18)
2.2. На товарні надбавки роздрібної торгівлі – 225 грн.:
Дт 282 “Товари в роздрібній торгівлі”
Кт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі”-225
В даному випадку на суму податку на додану вартість збільшуються купівельна вартість товарів і відповідно товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів.
14.2. Якщо відпуск товарів роздрібним торговельним підприємствам і підприємствам громадського харчування здійснювати за відпускними цінами (купівельна вартість з додаванням торговельної націнки складу), то, враховуючи необхідність обліку ПДВ з торговельної націнки, внутрішній відпуск товарів необхідно було б відображати в обліку як реалізацію товарів. Але внутрішній відпуск до реалізації не відноситься. Тому і з метою спрощення обліку доцільно торговельну націнку на покриття витрат складу розрахувати за підсумком відпуску товарів за місяць і виключити її з товарних надбавок роздрібної торгівлі та громадського харчування записом на рахунках:
Дт 292 “Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі” або
Дт 293 “Товарні надбавки підприємств громадського харчування”
Кт 719 “Інші доходи від операційної діяльності”
15. Приклад 3. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе “Надія” за купівельними цінами.
1. Відпущено зі складу кафе “Надія” продукти і товари за купівельними цінами на суму 250 грн.
2. З метою визначення продажних цін на окремі продукти і товари нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250 50 грн.
Торговельна націнка, 35% від 250 88 грн.
Разом товарні надбавки 138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) – 388 грн.
За даними прикладу 3 необхідно скласти бухгалтерські проводки:
1. За даними товарного звіту складу – 250 грн. :

Дт 283 “Товари в громадському харчуванні”
Кт 281 “Товари на складах” – 250
2. За даними товарно-грошового звіту кафе “Надія” – 388 грн. :

2.1. Дт 283 “Товари в громадському харчуванні”
Кт 281 “Товари на складах” – 250 – на купівельну вартість товарів ( п. 18)
2.2. Дт 283 “Товари в громадському харчуванні”
Кт 293 “Товарні надбавки громадського харчування” – 138 (на суму товарних надбавок)
16. Треба мати на увазі, що зі зміною з 1.10.97 р. бази оподаткування податком на додану вартість у торгівлі, при закупівлі продуктів для підприємств громадського харчування від населення (неплатників ПДВ) також необхідно нараховувати ПДВ на закуплені сільгосппродукти і включати його до товарних надбавок на продукти. Якщо цього не зробити, то підприємство вимушене буде сплачувати ПДВ з обороту від реалізації за рахунок власного доходу.
Приклад 4. На відображення в обліку закупівлі від населення сільгосппродуктів для громадського харчування:
1. Згідно із закупівельним актом на ринку закуплено для кафе “Надія” сільгосппродукти на суму 180 грн.
2. Для визначення продажної ціни на сільгосппродукти нараховані товарні надбавки:

Податок на додану вартість, 20% від 180 – 36 грн.
Торговельна націнка, 35% від 180 – 63 грн.
Разом товарні надбавки – 99 грн.

3. Продажна вартість сільгосппродуктів, що оприбутковуються, складає (180+36+63) – 279 грн.
За даними прикладу 4 треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:
1. На закупівельну вартість сільгосппродуктів – 180 грн. :
Дт 283 “Товари в громадському харчуванні”
Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами” – 180
2. За даними прибуткової накладної, виписаної за продажними цінами і включеної до товарно-грошового звіту підприємства громадського харчування, на суму 279 грн. :
2.1. Дт 283 “Товари в громадському харчуванні”
Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами” – 180
2.2. Дт 283 “Товари в громадському харчуванні”
Кт 293 “Товарні надбавки громадського харчування” – 99Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій)