Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі


Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності підприємств роздрібної торгівлі, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків, повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів”:
– за кредитом:
1. Дохід від реалізації товарів:
1.1. За готівку.
1.2. За безготівковим розрахунком.
1.3. За іншими операціями.
2. Інші доходи
– за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Акцизний збір.
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”:
– за дебетом:
1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).
2. Вартість повернених покупцями товарів.
3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.
– за кредитом:
1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.
(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з доходу” в частині повернення покупцем товарів незрозуміле).
До субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів”:
– за дебетом:
1. Продажна вартість реалізованих товарів.
2. Витрати на придбання товарів.
3. Транспортно-заготівельні витрати.
4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Разом собівартість реалізованих товарів.
– за кредитом:
1. Товарні надбавки на реалізовані товари за розрахунком.
2. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові результати.
Аналітичний облік до рахунків 71 “Інший операційний дохід”, 92 “Адміністративні витрати” і 94 “Інші витрати операційної діяльності” ведеться за видами (статтями) доходів і витрат так само, як на оптових підприємствах. Аналітичний облік торговельних витрат до рахунку 93 “Витрати обігу” ведеться за встановленою для торгівлі номенклатурою статей аналогічно як на оптово-збутових і оптових підприємствах.
Аналітичний облік доходів і витрат в роздрібній торгівлі, як і в інших галузях діяльності, має розкривати створення чистого доходу від їх реалізації товарів і елементи собівартості реалізованих товарів та служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові результати.
Аналітичний облік витрат до рахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в таблицях 8.1, 8.2Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій)