Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Синтетичний і аналітичний облік чистого фінансового результату підприємства за звітний рік

Синтетичний і аналітичний облік чистого фінансового результату підприємства за звітний рік


У Звіті про фінансові результати податки з прибутку від звичайної діяльності та надзвичайних подій показують окремими статтями: податки з прибутку від звичайної діяльності і податки з прибутку від надзвичайних подій, що відображаються протягом звітного року на окремих субрахунках до рахунку 98 “Податки на прибуток”.
Останніми заключними записами в кінці звітного року сальдо рахунку 98 “Податки на прибуток” списується бухгалтерською проводкою на фінансові результати:
Дт 79 “Фінансові результати”
Кт 98 “Податки на прибуток”.
Після здійснення вказаного вище заключного запису на списання сальдо податків з прибутку на рахунку 79 “Фінансові результати” визначається чистий фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства за звітний рік. Чистий фінансовий результат списується з рахунку 79 “Фінансові результати” на рахунок прибутків і збитків нерозподілених заключною бухгалтерською проводкою:
Дт 79 “Фінансові результати”
Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” – на суму чистого фінансового результату – прибутку або
Дт 44 “ Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”
Кт 79 “Фінансові результати” – на суму чистого фінансового результату – збитку.
Використання прибутку протягом звітного року на сплату дивідендів або на створення резервного капіталу відображається за дебетом субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році”. Будь-які інші видатки, які раніше відображалися в обліку як використання прибутку (відрахування до фондів тощо), відображаються в обліку як витрати на відповідних рахунках витрат (23, 91, 93 та інших). В кінці року дебетове сальдо субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному році” списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом на рахунках:
Дт 441 “Прибуток нерозподілений”
Кт 443 “Прибуток використаний у звітному році”
Приклад 4. На відображення в обліку чистого фінансового результату підприємства за звітний рік.
1. Заключними бухгалтерськими записами на відображення в обліку фінансових результатів за звітний рік на рахунку 79 “Фінансові результати” відображені доходи і витрати за видами діяльності підприємства та визначені наступні фінансові результати:
1.1. На субрахунку 791 “Результат основної діяльності” – прибуток в сумі 15258 грн.
1.2. На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” – прибуток в сумі 1255 грн.
1.3. На субрахунку 793 “Результат іншої звичайної діяльності” – прибуток в сумі 2832 грн.
Разом прибуток – 19345 грн.
1.4. На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” – збиток в сумі 825 грн.
2. За звітний рік підприємство нарахувало податок з прибутку від звичайної діяльності на субрахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності” в сумі 5804 грн.
Разом чистий фінансовий результат – прибуток складає 12716 грн. (19345 – 5804 – 825)
3. Чистий фінансовий результат підприємства за звітний рік – прибуток в сумі 12716 грн. має бути віднесений на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” останнім заключним записом за звітний рік.
За даними прикладу 4 треба скласти останні заключні бухгалтерські проводки за звітний рік:
1. На списання з рахунку 98 “Податки на прибуток” нарахованого за рік податку на прибуток в сумі 5804 грн.:
Дт 79 “Фінансові результати”
Кт 98 “Податки на прибуток” – 5804
2. На списання з рахунку 79 “Фінансові результати” кінцевого кредитового сальдо (чистого фінансового результату) – прибутку підприємства за рік в сумі 12716 грн.:
Дт 79 “Фінансові результати”
Кт 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”- 12716
В аналітичному обліку чисті фінансові результати підприємства за звітний рік списуються з окремих субрахунків, що ведуться до рахунку 79 “Фінансові результати”, або з відповідних статей аналітичного обліку до цього синтетичного рахунку.
Аналітичний облік до рахунку 98 “Податки на прибуток” треба вести протягом звітного року в розрізі наступних статей:
– за дебетом:
1. Податок на прибуток від звичайної діяльності.
2. Податок на прибуток від надзвичайних подій.
– за кредитом:
1. Списання кінцевого сальдо нарахованих за рік податків на прибуток на рахунок 79.
Аналітичний облік до рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться протягом звітного року в розрізі наступних статей:
– за кредитом:
1. Прибуток нерозподілений.
2. Списання збитків минулих років (за напрямками списань).
– за дебетом:
1. Непокриті збитки минулих років.
2. Прибуток, використаний у звітному році.
3. Списання прибутку минулих років, використаного в звітному році (за напрямками використання).
Кінцеве кредитове сальдо рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” показує суму не розподіленого підприємством прибутку минулих років, а дебетове – суму не списаних (не покритих) збитків минулих років.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій)