Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій


Фінансові результати від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій відображаються в синтетичному обліку в кінці звітного року на субрахунках:
792 “Результат фінансових операцій”,
793 “Результат іншої звичайної діяльності”,
794 “Результат надзвичайних подій”.
Протягом року доходи і витрати, пов’язані з вказаними видами неопераційної діяльності, обліковуються на рахунках:
72 “Дохід від участі в капіталі”,
73 “Інші фінансові доходи”,
74 “Інші доходи”,
75 “Надзвичайні доходи”,
95 “Фінансові витрати”,
96 “Втрати від участі в капіталі”,
97 “Інші витрати”,
99 “Надзвичайні витрати”.
Накопичені протягом звітного року на вказаних синтетичних рахунках доходи і витрати в кінці року списуються на відповідні субрахунки фінансових результатів: 792 “Результат фінансових операцій”, 793 “Результат іншої звичайної діяльності” і 794 “Результат надзвичайних подій” наступними заключними записами на бухгалтерських рахунках (рис. 6, 7):
1. На відображення в обліку фінансового результату від фінансових операцій:
1.1. На списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі:
Дт 72 “Дохід від участі в капіталі”
Кт 792 “Результат фінансових операцій”
1.2. На списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів:
Дт 73 “Інші фінансові доходи”
Кт 792 “Результат фінансових операцій”
1.3. На списання кінцевого сальдо фінансових витрат:
Дт 792 “Результат фінансових операцій”
Кт 95 “Фінансові витрати”
1.4. На списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі:
Дт 792 “Результат фінансових операцій”
Кт 96 “Втрати від участі в капіталі”
2. На відображення в обліку фінансового результату від іншої звичайної діяльності:
2.1. На списання кінцевого сальдо інших доходів:
Дт 74 “Інші доходи”
Кт 793 “Результат іншої звичайної діяльності”
2.2. На списання кінцевого сальдо інших витрат:
Дт 793 “Результат іншої звичайної діяльності”
Кт 97 “Інші витрати”
3. На відображення в обліку фінансового результату від надзвичайних подій:
3.1. На списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів:
Дт 75 “Надзвичайні доходи”
Кт 794 “Результат надзвичайних подій”
3.2. На списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат:
Дт 794 “Результат надзвичайних подій”
Кт 99 “Надзвичайні витрати”
Аналітичний облік доходів і витрат від фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій до рахунків 72 “Дохід від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 95 “Фінансові витрати”, 96 “Втрати від участі в капіталі”, 97 “Інші витрати” і 99 “Надзвичайні витрати” та фінансових результатів від вказаних операцій за звітний рік на субрахунках 792 “Результат фінансових операцій”, 793 “Результат іншої звичайної діяльності” і 794 “Результат надзвичайних подій” ведеться за статтями доходів і витрат, економічний зміст яких визначений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в торгівлі (Конспект лекцій)