Перелік скорочень


АМР США (ІІ8АГО) – Агентство СІЛА з міжнародного розвитку ДПАУ – Державна податкова адміністрація України
ДЕРЖБУД України – Державний комітет будівництва, архітектури та житлової
політики України (з 11.08.1997 р. по 16.03.2002 р.).
Дсржжитлокомупгосп України – Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства (з 16.03.2002 р.)
МФУ – Міністерство фінансів України
ПАДКО (РАОСО) – Компанія ПАДКО (Міжнародне співробітництво у
плануванні та розвитку)
ІВТСІ – Компанія ІВТСІ (Міжнародні ділові і технічні консультанти Інк.)
ДБУ – Державний бюджет України
ВКГ – водопровідно-каналізаційне господарство
ВПА – відстрочені податкові активи
ВПЗ – відстрочені податкові зобов’язання
ІНОМА – інші необоротні матеріальні активи
МНМА – малоцінні необоротні матеріальні активи
МСБО – Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
МШП – малоцінні швидкозношувані предмети
НП(С)БО – національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
П(С)БО – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
ОП – обліковий прибуток (збиток)
ПММ – паливно-мастильні матеріали
ТЗВ – транспортно-заготівельні витрати
ТМЦ – товарно-матеріальні цінності
ПП – податковий прибуток (збиток)
ФЗП – фонд заробітної плати
ОМС – органи місцевого самоврядуванняПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій)