Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Нормативно-правові документи та методичне забезпечення реформування бухгалтерського обліку

Нормативно-правові документи та методичне забезпечення реформування бухгалтерського обліку


З метою реалізації Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 1706 від 28.10.98р., протягом останніх років створено законодавчо-нормативну базу щодо реформування бухгалтерського обліку, яка включає Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові документи міністерств та відомств. На виконання цієї нормативної бази підприємства приймають накази, розпорядження та управлінські рішення.
Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, як і Програма реформування, передбачає здійснення регулювання бухгалтерського обліку у напрямку гармонізації з міжнародними стандартами фінансової звітності.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (вказівки, методичні рекомендації, накази, інструкції, роз’яснення тощо). Станом на 01.05.2002 р. затверджено і діють 25 національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (в додатку 1 наведено їх коротку характеристику).
Інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування. В додатку 2 наведено перелік нормативно-правових документів та методичного забезпечення реформування бухгалтерського обліку в галузі комунального господарства станом на 01.05.2002 р.
Підприємства мають змогу самостійно визначати облікову політику підприємства, приймати рішення щодо організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, згідно з наказами та розпорядженнями керівництва підприємств.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерський облік в галузі народного господарства (Конспект лекцій)