Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Балансове узагальнення показників звіту Ф№2

Балансове узагальнення показників звіту Ф№2


010 Основна статутна реалізація з ПДВ: Дт 301, 311, 312, 681, 361, 362 – Кт 701-703
015 Суми ПДВ в складі виручки від основної статутної реалізації: Дт 701, 702, 703 – Кт 641 (643)
020 Акцизний збір: Дт 701, 702, 703 – Кт 641
025 Податки, які включаються в ціну продажу (крім ПДВ): готельний збір Дт 92 – Кт 642, податок з реклами Дт 93 – Кт 641, збір в Пенсійний фонд з продажу інвалюти Дт 949 – Кт 651.
030 Знижки, повернення, Дт 704 – Кт 791 (сторнувальний запис)
035 Код 010-015-020-025-030
040 Дт 901 – Кт 26 – с\в реалізованої продукції
Дт 902 – Кт 28 – с/в реалізованих товарів.
Дт 903 – Кт 23 – с/в реалізованих послуг
050 Позитивне значення різниці : 035-040
055 Різниця при від’ємному значенні : 035-040
060 Доходи по Кт 71 (продаж оборотних активів без ПДВ, отримані штрафи, операційна курсова різниця та ін.): ? Кт 71 (без ПДВ)
070 Дебетові обороти адміністративних витрат за звітний період: ? Дт 92 –Кт 661, 65, 13, 685, 641
080 Дебетові обороти витрати на збут (реклама, відрядження працівників, збуту і т.д.): ? Дт 93
090 Дебетові обороти інших операційних витрат звітного періоду (собівартість реалізованих оборотних активів, недостача, безоплатна передача, уцінка запасів та ін.): ? Дт 94 – Кт 20, 22, 38, 371, 685
100 Позитивне значення різниці 050+060-070-080-090 або (055)+060-070-080-090
105 Від’ємне значення виразу в ряд.100
110 Фінансовий дохід від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Кт 72
120 Сплата банком відсотків за користування вільними коштами, нараховані відсотки по викуплених акціях: сума по Дт 31, 373 – Кт 73
130 Дохід без ПДВ від продажу необоротних активів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних активів, дохід від ліквідації необоротних активів: сума по Кт 74
140 Витрати по нарахованих відсотках за користування кредитом Дт 951 – Кт 684, 311
150 Фінансовий витрати від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Дт 96
160 С/в реалізованих і списаних необоротних активів,уцінка необоротних активів: .): ? Дт 97
170 Позитивне значення: 100 + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 або (–105) + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 (сальдо по Кт 79)
175 Від’ємне значення виразів в ряд.170 (сальдо по Дт 79)
180 Тимчасово (протягом 2001р.) фіксується величина прибутку за Декларацією
190 Позитивне значення: 170 – 180
195 Від’ємне значення: 170 – 180 або 175 + 180
220 190 (якщо немає надзвичайних подій)
230 Дт 80 – Кт “Запаси”
240 Дт 81 – Кт 661
250 Дт 82 – Кт 65
260 Дт 83 – Кт 133, 132, 131
270 Відрядження, послуги зв’язку, касове обслуговування, Дт 84, 85 – Кт372, 377, 63, 685Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій)