Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій) скачати онлайн-> Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності

Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності


При визначенні змін в оборотних активах підприємства до цих змін не включаються :
-зміна заборгованості держави з податку на прибуток ( у складі статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом” );
-зменшення дебіторської заборгованості бюджетних організацій шляхом зменшення заборгованості перед бюджетом з податку на прибуток;
-зміна суми авансів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю ( для їх розмежування доцільно відкрити субрахунки типу “Аванси, видані в процесі операційної діяльності” та “Аванси, видані в процесі неопераційної діяльності”);
– зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості з виплати дивідендів;
-зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, якщо термін сплати такої заборгованості менше одного року;
-погашення дебіторської заборгованості необоротними активами;
-зменшення запасів у зв’язку з їх використанням для поліпшення необоротних активів (капітального характеру).
При визначенні змін у поточних зобов’язаннях (рядок 100 Звіту) до цих змін не включаються:
-зміна зобов’язань з податку на прибуток;
-погашення зобов’язань з ПДВ шляхом зменшення переплати з податку на прибуток;
-збільшення зобов’язань зі сплати прибуткового податку, який нараховано на дивіденди;
-зміна зобов’язань за відсотками;
-зміна векселів виданих, що не пов’язані з операційною діяльністю;
-зміна суми авансів одержаних, що не пов’язані з операційною діяльністю;
-погашення зобов’язань необоротними активами;
-погашення зобов’язань викупленими власними акціями;
-зміна заборгованості з оплати придбаних необоротних активів, фінансових інвестицій, майнових комплексів, термін сплати яких менше одного року або операційного циклу;
-зміна заборгованості, що пов’язана з поліпшенням основних засобів.

Таблиця 1.
Порядок заповнення Звіту в частині операційної діяльності

Джерело інформації Код рядка Дані з рядка
Надходження Видаток
1 2 3 4
Звіт про фінансові результати 010 рядок 170 рядок 175
020 рядок 260 Х
Баланс 030 Збільшення за рядками 400, 410, 420 (у частині
операційних витрат)
Зменшення за рядками 400, 410, 420 (у частині
операційних витрат)
Аналітичні дані до бухгалтерських записів 040 Дт 945

Кт 312, 314

Дт 312, 314

Кт 714

Звіт про фінансові результати 050 рядки 150, 160 рядки 110, 120, 130
060 рядок 140 Х
Звіт 070 рядок 010 ± (020, 030, 040, 050, 060)
Баланс 080 Зменшення за рядками 100-180, 200-210, 250 Збільшення за рядками 100-180, 200-210, 250
090 Зменшення за рядком 270 Збільшення за рядком 270
100 Збільшення за рядками

520-580, 600, 610

Зменшення за рядками 520-580, 600, 610
110 Збільшення за рядком 630 Зменшення за рядком 630
Звіт 120 рядок 070 ± (080, 090, 100, 110)
Звіт про фінансові результати, Баланс, аналітичні дані
до бухгалтерських записів
130 х “Фінансові витрати” (+) збільшення (зменшення)
заборгованості за відсотками (в складі “Іншої поточної заборгованості”)
або Дт 684 Кт рахунки грошових коштів
Аналітичні дані до бухгалтерських записів 140 х Дт 641

Кт 311

Звіт 150 рядок 120 ± (130,140)
Аналітичні дані до бухгалтерських записів 160 Дт рахунків грошових
коштів Кт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних
подій від операційної діяльності
Дт рахунків, які
використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної
діяльності Кт рахунків грошових коштів
Звіт 170 рядок 150 ± 160


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності (Конспект лекцій)