Головна Головна -> Підручники -> Підручник Адміністративний процес (Перепелюк В.Г.) скачати онлайн-> 4.3. Об`єкти адміністративно-процесуальних правовідносин

4.3. Об`єкти адміністративно-процесуальних правовідносин


Об’єкту адміністративно-процесуальних відносин притаманні такі властивості.

1.  Об’єкт правовідносин – це предмет чи явище, що існує поза суб’єктом, що займає, так би мовити, зовнішнє стосовно суб’єкта положення.

2. Об’єкт – це такий зовнішній предмет чи явище, котрий у певний спосіб зв’язаний із правовою нормою, тобто знаходиться у сфері дії права. Предмет чи явище, не зв’язане з правовою нормою, не можуть бути об’єктом правовідносин, а є об’єктом не регульованих правом суспільних відносин.

3.  Оскільки правові норми регулюють поведінку тільки людей, отже, їхній зв’язок з об’єктами правовідносин, що складаються між людьми, непрямий. Цей зв’язок полягає в тому, що правові норми встановлюють права та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин не взагалі, а стосовно визначеного об’єкта, із приводу якого і виникає дане правовідношення. Різні об’єкти впливають на нормативне визначення повноважень і юридичних обов’язків суб’єктів правовідносин. Якщо об’єктом правовідносини є річ, то від її властивостей і призначення залежить врегулювання повноважень і обов’язків суб’єктів правовідносин, що складаються з приводу цієї речі.

4.  У сфері дії права юридичні відносини між людьми виникають із різноманітних приводів. В одному випадку це може бути річ, матеріальний предмет, у другому – поведінка людини, його особисте нематеріальне благо і т.ін. Отже, об’єкти, тобто те, із приводу чого чи в зв’язку з чим виникають правові відносини між суб’єктами, також можуть бути різноманітними.

До числа об’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин належать: 1. Речі, матеріальні цінності (до прикладу, відносини між суб’єктами процесуальних відносин з приводу подачі та прийняття фактичних даних у якості доказів по справі. 2. Результати дій чи бездіяльності суб’єктів правовідносин. У якості результату виступає задоволеність правових вимог заявника.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Адміністративний процес (Перепелюк В.Г.)