Головна Головна -> Підручники -> Підручник Адміністративний процес (Перепелюк В.Г.) скачати онлайн-> 9.4. Залишення звернення без розгляду

9.4. Залишення звернення без розгляду


Підставами для цього є: 1) неправильне оформлення звернення (воно викладене не українською мовою, оформлене не на офіційному бланку юридичної особи, не зазначене місце проживання або місцезнаходження підприємства, установи організації, звернення, не підписане автором, анонімне звернення: в ньому відсутні або нерозбірливо вказані прізвище, ім’я, по батькові автора, його підпис або адреса, неповна адреса; 2) не виконано вимог до змісту (немає посилань на докази, немає викладу підстав подачі звернення) ; 3) заява подана недієздатною особою; 4) повторність звернення з одного і того ж питання, якщо перше було вирішене по суті. Так, заява на видачу ліцензії на право користування каналом мовлення залишається без розгляду, якщо раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж назвою і на тій же території мовлення). При цьому до рішень по суті відносять також рішення, якими на стадії вирішення приймається добровільне поновлення публічного правопорядку. До прикладу, заява залишається без розгляду, якщо є угода про врегулювання конфлікту ; 5) не виправлення у встановлений строк недоліків у формі залишеного без руху звернення; 6) заява юридичної особи, у якої відсутня спеціальна правоздатність. Це може бути у випадку, коли заява на видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо її статут суперечить вимогам закону); 7) подання заявником клопотання про відкликання заяви після порушення провадження; 8) в юрисдикційних провадженнях залишають без розгляду протоколи про порушення законодавства, яке не має відчутного впливу на суспільні відносини, які регулюються таким законодавством; 8) непідвідомчість заяви лідируючому суб’єкту.

Наслідком залишення заяви без розгляду є те, що заява разом із матеріалами повертаються заявнику. При цьому заявник не втрачає права звернутись до лідируючого суб’єкта (проводу) повторно . При цьому окремий процесуальний акт про залишення заяви без розгляду може не складатись, а дія по залишенню заяви без розгляду фіксується у формі повідомлення про це заявника.

В деяких випадках до підстав залишення заяви (протоколу) без розгляду в юрисдикційних провадженнях відносять відсутність ознак правопорушення”. Однак за даних обставин варто передбачити відмову у задоволенні вимог лідируючого суб’єкта, який склав протокол (подання, акт).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Адміністративний процес (Перепелюк В.Г.)