Головна Головна -> Підручники -> Підручник Адміністративний процес (Перепелюк В.Г.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 11. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО ВИРІШЕННЯ

РОЗДІЛ 11. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО ВИРІШЕННЯ


Питання, які вирішуються при підготовці: 1) чи належить до компетенції проводу вирішення даної справи; б) чи дотримано вимоги законодавства при провадженні процесуальних дій на попередніх стадіях; в) проведення аналітичної роботи з приводу попередньої оцінки обставин справи, що будуть розглядатись на слуханнях (сюди можна віднести питання про витребування необхідних додаткових матеріалів, про призначення експертизи – з приводу визначення здатності ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність згідно із діючими нормативно-технічними документами, про витребування від зацікавлених осіб письмових пояснень); г) чи підлягають задоволенню клопотання зацікавлених осіб; д) об’єднання розгляду правових вимог в одну справу або про виділення правових вимог для окремого розгляду.

Підготовку матеріалів справи до вирішення проводом здійснює секретар цього проводу, його керівник, заступник керівника. Однак певні дії все-одно виконуються самим проводом (витребування інформації від судів, органів держави, в тому числі слідчих органів).

Підготовчі дії охоплюють: збір доказів; призначення дати і місця слухань. Призначення дати слухання справи має узгоджуватись із строком виконання відповіді на запит додаткової інформації по справі, строком проведення експертизи і підготовки висновку за її результатами; повідомлення про них зацікавлених осіб. До виклику на засідання можуть додаватись документи, які відсутні у адресата або є засобами доказування фактів, викладених у виклику.

Стадія може завершуватись прийняттям одного із таких рішень: 1) про розгляд звернення на засіданні проводу 2) закриття провадження по справі.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Адміністративний процес (Перепелюк В.Г.)