Головна Головна -> Підручники -> Підручник Маркетинг (Примак Т.О.) скачати онлайн-> ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ

ЗАПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ


1. У чому сутність маркетингової політики розподілу?

2. Доведіть, що збут та розподіл продукції — не зовсім тотожні поняття.

3. Охарактеризуйте основні завдання маркетингової політики розподілу на стратегічному та тактичному рівнях.

4. Поясніть поняття “канал розподілу”. Проаналізуйте його функції та завдання.

5. Які існують види каналів розподілу?

6. Дайте визначення рівня каналу розподілу. Яка застосовується система класифікації каналів розподілу залежно від кількості рівнів? Наведіть приклади.

7. Охарактеризуйте ексклюзивний, селективний та інтенсивний розподіли товарів.

8. Що становить собою посередницька діяльність?

9. Дайте визначення оптовій торгівлі та охарактеризуйте її функції.

10. Які існують види посередників, що займаються оптовою торгівлею?

11. Дайте визначення роздрібній торгівлі та наведіть її функції.

12. Які форми роздрібної торгівлі Вам відомі? Наведіть приклади.

13. Які існують передумови виникнення вертикальних маркетингових систем як нової маркетингової категорії?

14. Наведіть класифікацію вертикальних маркетингових систем, особливості кожного виду й типу.

15. Визначте можливий дохід, який буде отримано через 6 міс від маркетингової діяльності за ВМС, якщо особистий дохід суб’єкта каналу розподілу формується за допомогою системи знижок. Маркетингова мережа формується рівномірно із залученням одного нового суб’єкта щомісяця. Оборот спонсора становить 180 гр. од. щомісяця за умови реалізації продукції на 10 % вище від вартості купівлі. Серед його підлеглих 16,6 % взагалі не працюють, у 49,8 % оборот становить 400 гр. од., у решти — по 250 гр. од.

Бонуси

Обсяг реалізації, гр. од. Знижки, %
0-200 0
201-300 10
301-600 15
601-1000 20

16. Визначте можливий дохід суб’єкта каналу розподілу через 5 міс від маркетингової діяльності за ВМС (дохід формується за допомогою системи бонусів). Маркетингова мережа формується рівномірно із залученням одного нового суб’єкта щомісяця. Місячний оборот спонсора становить 15 очок з реалізацією товару за ціною, що на 10 % перевищує ціну придбання. Підлеглі рівномірно виконують продаж по 15 очок щомісяця.

Бонуси

Обсяг реалізації, очок Знижки, %
0-15 0
16-60 3
61-100 6
101-200 9
201-500 12
501-1000 15


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Маркетинг (Примак Т.О.)