Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківське право (Костютенко О.А.) скачати онлайн-> § 2. Функції НБУ за чинним законодавством

§ 2. Функції НБУ за чинним законодавством


Функції, які здійснюються всіма без винятку центральними банками, поділяють на регулюючі, контрольні й обслуговуючі. До регулюючих функцій відносять:
– управління сукупним грошовим обігом;
– регулювання грошово-кредитної сфери;
– регулювання попиту та пропозиції на кредит.
Контрольні функції включають:
• здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківської системи;
• проведення валютного контролю.
Обслуговуючі функції полягають:
– в організації платіжно-розрахункових відносин комерційних банків;
– у кредитуванні банківських установ і уряду;
– у виконанні центральним банком ролі фінансового агента уряду.
Функції Національного банку закріплені у Конституції України та Законі України “Про Національний банк України”. Виходячи із норм зазначених законодавчих актів, функції Національного банку можна поділити на такі дві групи:
1. Основна функція НБУ.
2. Інші (допоміжні) функції НБУ.
Як ми вже з’ясували, основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України — гривні. Для здійснення основної функції Національний банк здійснює, зокрема, такі функції:
– відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
– монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
– виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;
– встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
– організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
– визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
– визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
– здійснює банківське регулювання та нагляд;
– веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
– складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
– здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;
– забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів і здійснення операцій з ними та банківськими металами;
– представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, деспівробітництво здійснюється на рівні центральних банків.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківське право (Костютенко О.А.)