Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності

2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності


Нормативні документи є офіційними, приймаються в законодавчій формі та по затвердженій процедурі, мають чітко сформульовані найменування, а також суб’єкт розглядань.
Таблиця 2.5 – Види нормативних документів

Назва нормативно-правового акта Суб’єкт нормотворчості, якому надане право приймати нормативно-правовий акт Норма права, що визначає назву нормативно-правового акта і суб’єкта його прийняття
Закон Верховна Рада України Стаття 91 Конституції України
Указ Президент України Пункт 31 ст. 106 Конституції України Пункт 4 роздягнула XV «Перехідні положення» Конституції України
Постанова Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Правління Національного банку України Стаття 91 Конституції України Стаття 117 Конституції України Стаття 56 Закону України від 20.05.99 р. № 679-Х1У «Про Національний банк України»
Декрет Кабінет Міністрів України Закон України від 18.1 1.92 р. № 2796-ХП «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання»
Розпорядження Президент України Кабінет Міністрів України Місцеві державні адміністрації Пункт 31 ст. 106 Конституції України Стаття 117 Конституції України Стаття 41 Закону України від 09.04.99 р. № 586-Х1У «0 місцевих державних адміністраціях»
Наказ (рішення) Міністерства, інші органи виконавчої влади, органи господарського керування і контролю Повноваження видавати їх визначаються в положеннях про відповідний орган
Інструкція, правила, положення, порядок і ін. Міністерства, інші органи виконавчої влади, органи господарського керування і контролю Зазначені акти варто розглядати як невід’ємну складову частину тих нормативно-правових актів, форма яких визначена законодавством (накази, рішення)
Інструкція, правила, положення Національної банк України Стаття 56 Закону України «Про Національний банк України»
Рішення Місцеві ради Стаття 144 Конституції України Пункт 1 ст.59 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»

Порядок затвердження та вступу до дії нормативно правових актів наведено в таблиці 2.6.
Нормативно правові акти Верховної Ради України і Президента України обнародуються шляхом публікації в офіціальних виданнях: «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Урядовий кур’єр».
Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, а також НБУ необхідно регіструвати в таких організаціях:
? Міністерство юстиції України — щодо нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського керування і контролю;
? Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим — щодо нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим;
? обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції – щодо нормативно-правових актів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, їхніх керувань, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського керування і контролю;
? районні, районні в містах Києві і Севастополеві управління юстиції – щодо нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві і Севастополеві державних адміністрацій, їхніх керувань, відділів, інших підрозділів.
При складанні фінансової звітності необхідно використовувати такі нормативні документи:
1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996;
2) Порядок представлення фінансової звітності, постанова КМУ від 28.0.2.2000 року № 419;
3) Методичні рекомендації по перевірки співставлення показників форм річної фінансової звітності підприємств (додаток до листа Міністерства фінансів України від 9.01.2001 року № 053);
4) План рахунків бухгалтерського обліку і Інструкція до його використання (від 30.11.1999 р. № 291);
5) Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) (галузеві);
6) Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Таблиця 2.6 – Порядок вступу до дії нормативно-правових актів

Види нормативно-правових актів Порядок вступу в силу нормативно-правових актів Норми, що встановлюють порядок вступу в силу
1 Закони України, Постанови Верховної Ради України Через 10 днів із дня офіційного обнародування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня, опублікування в офіційному друкованому видань Частина п’ята ст.94 Конституції України Стаття 4 Указу Президента України від 10.06.97 р. № 503/97 «Про порядок офіційного обнародування нормативно-правових актів і вступу їх у силу» (далі – Указ № 503)
2 Укази, розпорядження

Президента України

Через 10 днів із дня офіційного обнародування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня опублікування в офіційному друкованому виданні Стаття 4 Указу № 503
3 Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України Не визначальні права й обов’язки громадян — з моменту прийняття, якщо більш пізній термін вступу в силу не передбачений у самих актах

Визначальні права й обов’язки громадян —

з дня опублікування в офіційних друкованих виданнях, якщо більш пізній термін вступу в силу не передбачений у самих актах

Стаття 5 Указу № 503
4 Накази, положення, інструкції, рішення, постанови й ін.

міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського керування і контролю

Не визначальні права й обов’язки громадян — через 10 днів після державної реєстрації, якщо в самих актах не встановлений більш пізній термін уведення їх у дію

Визначальні права й обов’язки громадян —

через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня доведення до зведення населення

Стаття 57 Конституції України Пункт 4.4 роздягнула 4 Порядки N8 102/5
5 Постанови, інструкції, положення, правила Національного банку України Не визначальні права й обов’язки громадян — через 10 днів після державної реєстрації, якщо в самих актах не встановлений більш пізній термін уведення їх у дію

Визначальні права й обов’язки громадян —

через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня доведення до зведення населення

Стаття 57 Конституції України Пункт 4.4 роздягнула 4 Порядки № 102/5
6 Рішення місцевих рад З дня їхнього офіційного обнародування, якщо радою не встановлений більш пізній термін уведення рішень у дію Стаття 1 44 Конституції України Пункт 5 ст.59 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»
7 Розпорядження, накази

місцевих державних адміністрацій

Не стосуючи прав і обов’язків громадян і не маючи загального характеру — з моменту їхньої державної реєстрації, якщо самими актами не встановлений більш пізній термін уведення їх у дію

Стосуються прав і обов’язків громадян або маючи загальний характер — з моменту обнародування, якщо самими актами не встановлений більш пізній термін введення в дію

Стаття 41 Закону України від 09.04.99 р. № 586-Ш «Про місцеві державні адміністрації»
8 Міжнародні договори Договір набирає сили в порядку і з дати, що передбачені в ньому або погоджені між державами, що беруть участь у переговорах. При відсутності такого чи порядку домовленості договір набирає сили, як тільки буде виражена згода всіх держав, що беруть участь у переговорах, на обов’язковість для них договору. Якщо згода держави на обов’язковість для нього договору виражається на яку-небудь дату після вступу його в силу, то договір набирає сили для цієї держави з цієї дати, якщо в ньому не передбачене інше. Договір або його частина застосовуються тимчасово до вступу його в силу, якщо:

– це передбачено самим договором;

– держави, що беруть участь у переговорах, домовилися про це яким-небудь іншим способом

Статті 24, 25 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, до якої Україна приєдналася, (у складі СРСР) 14.04.86 р. і яка набрала сили для України з 13.06.86 р.


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)