Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 3.4. Відображення змін в обліковій політиці

3.4. Відображення змін в обліковій політиці


Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовує підприємство для складання і представлення звітності (Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» п.1).
П(с)БО 6 виділяє два варіанта можливих змін в обліковій політиці:
? змінюється законодавче та нормативне регулювання системи бухгалтерського обліку;
? якщо такі зміни необхідні для забезпечення більш достовірного відображення подій або операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
З метою дотримання принципу порівнянності даних фінансових звітів, зміни в облікову політику підприємства бажано вносити з початку звітного періоду, тобто з початку року. Зміни в обліковій політиці наводять в наказі про облікову політикую П(с)БО № 6 наводить два варіанти змін учбової політики із звітності шляхом:
? коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
? повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.
Наприклад. Резерв сумнівних боргів з дебіторської заборгованості почали розраховувати з 1.01.2000 р. згідно П(с)БО № 10 «Дебітори». Типова кореспонденція з операцій «Нарахований резерв сумнівних боргів» – Дт 94, Кт 38, але в січні 2000 р. необхідно починати з кореспонденції Дт 442 «Непокриті збитки», Кт 38 «Резерв сумнівних боргів», бо наведений приклад є зміною облікової політики.
Необхідно пам’ятати, що згідно з П(с)БО 6:
? облікову політику можна змінювати (п.6), якщо можливі зміни в уставі підприємства; зміни в стандартах обліку; для забезпечення достовірності обліку;
? до змін в обліковій політиці не відноситься (п.10) наявність нових господарських операцій для підприємства (векселя, ЗЕД); явища, що не співпадають по змісту з попередніми явищами.
Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події і операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики.
В сучасних умовах складно провести різницю між обліковою політикою та обліковою оцінкою.
В таких випадках, згідно П(с)БО 6 (п.14) такі зміни відносяться до облікової оцінки та коригуються за правилами коригування облікової оцінки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)