Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 5.4. Господарські операції внутрішнього обороту

5.4. Господарські операції внутрішнього обороту


Передача продукції (робіт, послуг) між підрозділами однієї залізниці (в межах підприємства – юридичної особи), тобто вироблених та використаних для власного споживання юридичної особи, вважається внутрішнім оборотом (крім операцій з торгівлі, сільського господарства, громадського харчування) і на рахунках обліку доходів не відображається.

Операції по внутрішніх та внутрішньогосподарських рахунках відображаються на рахунках:

Синтетичний рахунок Рахунки другого порядку Рахунки третього порядку
681 Розрахунки за авансами одержаними 6820 Внутрішні розрахунки з дочірніми підприємствами
6821 Внутрішні розрахунки Укрзалізниці з підприємствами основної діяльності
682 Внутрішні розрахунки

6822

Внутрішні розрахунки Укрзалізниці з підприємствами інших видів діяльності залізничного транспорту
6823 Внутрішні розрахунки по доходних надходженнях
6830 Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом капітального будівництва залізниці
68 Розрахунки за іншими операціями
683 Внутрішньогосподар-ські розрахунки 6831 Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів і інших надходжень у складі виручки
6832 Розрахунки фінансово-економічної служби з відділом доходів по дебіторській і кредиторській заборгованості
684 Розрахунки за нарахованими відсотками
6833 Розрахунки фінансово-економічної служби з підвідомчими підрозділами
685 Розрахунки з іншими кредиторами 6834 Розрахунки відділків і госпрозрахункових служб з підвідомчими підрозділами

Рисунок 5.4 – Схема субрахунків синтетичного рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями», які використовуються на залізничному транспорті.

Бухгалтерський облік окремих господарських операцій з внутрішнього обороту приведений на рис 5.5.

Зміст операції Структурний підрозділ Служба Фінансово-економічна служба залізниці Укрзаліз-ничпостач
1 Отримання ТМЦ від підприємств своєї залізниці Дт 20 Кт 6834 Дт 6834 Кт 6833 Дт 6833 Кт 6833
Відпуск ТМЦ підприємствам своєї залізниці Дт 6834 Кт 20 Дт 6833 Кт 6834
2 Отримання ТМЦ від Укрзалізнич-постач Дт 20 Кт 6834 Дт 6834 Кт 6833 Дт 6833 Кт 6821

Рисунок 5.5 – Схема відображення в бухгалтерському обліку розрахунків за отримані і відпущені товарно-матеріальні цінності на різних рівнях залізниці.

Доля внутрішніх господарських операцій на залізниці є значною і бухгалтерський облік таких операцій потребує постійної уваги, бо такі господарські операції обов’язково показують в поточному обліку; сальдо з рахунків 682 та 683 показують розгорнуто в балансі кожного структурного підприємства, але за такими операціями не вираховують фінансовий результат, вони не попадають в Звіт про фінансові результати кожного структурного підприємства і їх не показують в зведеній фінансовій звітності Укрзалізниці.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)