Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)

5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)


Форма № 14 – зал. «Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України» (далі – звіт) затверджена наказом Укрзалізниці від 7.03.2000 р. № 92 У та погоджена з Держкомстатом України від 21.02.2000 р. № 08-01-8/32, доповнення від.31.01.2003 р. № 29-ЦЗ, від 19.05.2003 р. № 105-ЦЗ, від 25.12.2003 р. № 333-ЦЗ.
Звіт складається підприємствами основної діяльності залізничного транспорту і подається вищестоящій організації в строки, встановлені для здачі квартальної і річної фінансової звітності.
При складанні звіту необхідно користуватися рекомендаціями по застосуванню на залізничному транспорті Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»; 15 «Дохід», Номенклатурою витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій транспорту України та Облікової політики залізниці.
Звіт складається з 14 розділів, в котрих наведені доходи та витрати за статтями витрат, крім того дана характеристика за елементами витрат та видами діяльності за господарствами (структурними підприємствами). Коротка характеристика статей наведена в таблиці …
Звіт складається з 11 розділів.
Таблиця 5.5 – Склад звіту 14 ЗАЛ

Розділ Назва Призначення
1 2 3
І Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту Показують доходи від перевезень і допоміжного виробництва; собівартість реалізованих послуг по перевезеннях, готової продукції та робіт допоміжного виробництва, в т.ч. адміністративні витрати, ПДВ. Всі показники поділяють для своєї залізниці, іншим підприємствам залізничного транспорту, на сторону.
ІІ Розрахункові витрати основної діяльності за елементами Відображаються дані про всі прямі та загальновиробничі планові витрати, що входять до виробничої вартості продукції, робіт, послуг по перевезеннях і допоміжному виробництву в розрізі елементів витрат : витрати на оплату праці, матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, відрахування на соціальні
заходи та інші.
ІІІ Фактичні витрати основної діяльності по елементам Аналогічно ІІ розділу, тільки оп фактичним витратам.
IV Розрахункові адміністративні витрати Відображаються дані про всі адміністративні витрати підприємства по статтях і елементам витрат
V Фактичні адміністративні витрати Відповідно планові і фактичні
VI Розрахункові витрати за збут Наведені розрахункові витрати на збут за статтями та елементами
VII Фактичні витрати на збут Наведені фактичні витрати на збут за статтями та елементами
VIII Витрати по перевезенням за статтями Відображаються прямі та загально виробничі планові та фактичні витрати по перевезеннях, які включаються до собівартості перевезень, з виділенням з них витрат на оплату праці. Пам’ятати. Витрати господарства основної діяльності розділів І та ІІ по елементам – фонд оплати праці і всього витрат повинні дорівнювати витратам по перевезенням з статтями (розділ VIII)
IX Загальновиробничі витрати Відображаються всі планові і фактичні загальновиробничі витрати по статтях з виділенням з них затрат по перевезеннях. Пам’ятати. Загальновиробничі витрати (по графах 2 і 4 рядка 530 «Всього витрат») повинні дорівнювати сумі загальновиробничих витрат по всіх господарствах розділу VIІІ «Витрати по перевезенням за статтями»
X Інші доходи та витрати операційної діяльності Відображаються доходи та витрати операційної діяльності підприємства, що обліковуються на рахунках 71 «Інший операційних дохід», 94 «Інші витрати операційної діяльності»
ХI Інші доходи та витрати Наводяться доходи та витрати від звичайної діяльності підприємства, які обліковуються на рахунках 74 «Інші доходи», 97 «Інші витрати».
XII Надзвичайні доходи та витрати Відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій (доходи ), та втрати, понесені підприємством у результаті стихійного лиха.
XIII Довідка Відображаються всі планові і фактичні витрати по капітальному ремонту основних засобів, виконаному господарським способом та інші витрати на ремонт.
XIV Фінансовий стан підприємства Наведені коефіцієнти, які необхідні для аналізу господарської діяльності підприємства на основі порівняння звітного та відповідального періоду минулого року.

Таким чином, Звіт є досить великою формою звітності, яка зв’язана з формами бухгалтерської (фінансової) та окремі розділи Звіту пов’язані між собою. В Методичних вказівках наведені особливості заповнення кожної статті.

Таблиця 5.6 – Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту

(данні умовні), тис. грн.

Найменування показників № рядка Всього
Доходи В т.ч. ПДВ Витрати
Реалізація послуг з перевезень: 20 36000.0
вантажних 30 12000.0 2000.0 9742.0
пасажирських 40 24000.0 4000.0 19845.0
Реалізація послуг допоміжного виробництва 50 6000.0 1000.0 5821.0

В розділі І «Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту» показують відповідно доходи та витрати (враховуючи адміністративні та витрати на збут в частині реалізації послуг) від перевезень і допоміжного виробництва.

Базою для заповнення форми 14-зал. є дані поточного бухгалтерського обліку. Співставлення різних форм звітності наведено в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 – Співставлення різних форм звітності

Звіт 14-зал. (розділи) Звіт 14-зал. (рядки) Фінансова (бухгалтерська) звітність
1 2 3
І Рядки 10 – 70 Фактичні показники Рахунок 70 – 90 Звіт про фінансові результати (Ф№2) рядки 010, 040, 060, 070, 080, 090
Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту
ІІ Рядки 75 – 107 Планові показники
Розрахункові витрати основної діяльності по елементам
ІІІ Рядки 120 – 169 Фактичні показники Рахунок 90, 91 за елементами Ф№2, рядок 040
Фактичні витрати основної діяльності по елементам
IV Рядки 170 – 184 Планові Рядки 185 – 198 За елементами витрат по допоміжній роботі
Розрахункові адміністративні витрати
V Рядки 205 – 233 Фактичні показники в розрізі перевезень і допоміжної роботи Рахунок 92 Ф№2 рядок 070
Фактичні адміністративні витрати
VI Рядки Планові витрати торгівлі, громадського харчування, витрати на маркетинг, рекламу
Розрахункові витрати на збут
VII Фактичні витрати на збут Рахунок 93 «Витрати на збут» Ф№2 рядок 080
Фінансові витрати на збут
VIII Рядки 234 – 239 Поточний облік за рахунком 903
Витрати по перевезенням за статтями
IX Рядки 240 – 462 Рахунок 91 «Загально-виробничі витрати»
Загально-виробничі витрати
X Рядки 540 – 567 Ф№2 рядки 060 та 090 (в відповідності до рахунків 71 та 94)
Інші доходи та витрати операційної діяльності
ХІ


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)