ПЕРЕДМОВА


Процес створення в Україні сучасної банківської системи, яка відповідає вимогам ринкової економіки, ще не закінчився, хоча в основному вона сформо­вана.

Наша банківська система є дворівневою. Перший рі­вень — це Національний банк України, другий рівень — система комерційних банків.

Національний банк України виконує функції та опе­рації, завдяки яким він набуває статусу центрального банку. НБУ — це емісійний центр держави. Він здійснює рефінансування комерційних банків, міжбанківські розрахунки, регулювання банківської діяльності і нагляд і тому є «банком банків».

Серед навчальної літератури щодо діяльності НБУ переважають посібники, де висвітлюються окремі операції, які виконує центральний банк держави. Комплексна характеристика функцій і операцій НБУ в українській навчальній літературі дана у підручнику «Націо­нальний банк і грошово-кредитна політика», який був виданий за редакцією А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної ще в 1999 р.

За час, що минув, відбулися суттєві зміни і вдосконалення механізмів, які застосовує НБУ як центральний банк. Тому виникла необхідність перевидати вищеназваний підручник, а також дещо змінити його назву у зв’язку з тим, що в чинних державних стандартах вищої освіти передбачена навчальна дисципліна «Центральний банк та грошово-кредитна політика».

Підручник написано згідно з програмою відповідної навчальної дисципліни, що вивчається у вищих закладах  освіти за спеціальностями «Банківська справа» і «Фінанси».

Друге видання підручника здійснено за редакцією доктора економічних наук, професора А. М. Мороза та кандидата економічних наук, доцента М. Ф. Пуховкіної.

Авторами окремих розділів є Мороз А. М. (передмова, розділи 3.7, 4, 5, 6.8); Пуховкіна М. Ф. (розділи 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1—3.6, 6.1, 6.2, 6.7, 8, 10); Алексеєнко М. Д. (розділи 2.4—2.6, 6.9); Дзюблюк О. В. (розділ 11); Оста-пишин Т. П. (розділи 6.5, 6.6); Раєвський К. Є. (розді-
ли 6.3, 6.4, 7); Половньов Ю. О. (розділ 12); Савлук М. І. (розділ 9).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Національний банк і грошово-кредитна політика (А.М. Мороза М.Ф. Пуховкіної)