Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку

4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку


Для формування статутного капіталу банку, за місцем його створення, в регіональному управлінні Національного банку України відкривається тимчасовий рахунок для внесків засновників.

Внески можуть здійснюватися як до реєстрації, так і після реєстрації статутного капіталу банку. Тому для відображення операцій зареєстрованого, але не сплаченого статутного капіталу послуговуються також рахунком №3530 «Несплачений статутний фонд», а незареєстрованого — рахунком № 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом».

Розглянемо це на прикладах.

Перший випадок. Облік операцій, коли статутний капітал зареєстровано.

1. На реєстрацію статутного фонду:

Д-т рахунку № 3530 «Несплачений статутний фонд»                           120 000 грн.

К-т рахунку
№ 5007 «Несплачений зареєстрований статутний капітал бачку»                               120 000 грн.
1.
На отримання грошових коштів в міру їх надходження:

Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                                      40 000 грн.

К-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд»                                                             40 000 грн.

3. Одночасно, в міру внесення коштів, на зменшення несплаченого і збільшення сплаченого статутного капіталу до зареєстрованої суми:

Д-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»                              40 000 грн.

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку»                                                     40 000 грн.

Другий випадок. Облік внесення коштів за оголошеним і не зареєстрованим статутним капіталом у розмірі 120000 грн., який реєструється в процесі внесків.

1. На часткове внесення грошей на тимчасовий рахунок:

Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                                      40 000 грн.

К-т рахунку
№ 3630 «Внески за не зареєстрованим статутним фондом»                                        40 000 грн.

2. На відображення реєстрації статутного фонду в процесі внесків:

Д-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд»                                                             120 000 грн.

К-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»                              120 000 грн.

3. На зарахування коштів, внесених до реєстрації у вже зареєстрований статутний фонд:

Д-т рахунку
№ 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом»                                         40 000 грн.

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку» 40 000 грн.

4. Подальші операції внесення грошей, за вже зареєстрованим статутним капіталом здійснюються через рахунок № 3530 «Несплачений статутний фонд» (див. операцію 2 першого випадку):

Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                                      80 000 грн.

К-т  рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд»                                                             80 000 грн.

Таким чином, поступово закривається дебет рахунку № 3530 операції 2.

5. Одночасно з операцією 4 відображається наступне збільшення сплаченого статутного капіталу:

Д-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» 80 000 грн.

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку» 80 000 грн.
Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в зареєстрованій сумі 120 000 грн., що і відображено по кредиту рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку».

Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунку № 5010 «Емісійні різниці». Його використання регламентується установчими документами банку.

В обліку ці операції відображають таким чином.

1. На оголошення та реєстрацію статутного капіталу в сумі 120000грн.:

Д-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд» на суму 120 000 грн.

К-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку» на суму 120 000 грн.

2. На реалізацію (розміщення) акцій в сумі 125 000 грн.:

Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахуноку Національному банку України» на суму 125 000 грн.

К-т рахунку
№ 3530 «Несплачений статутний фонд» на суму 120 000 грн.

К-т рахунку
№ 5010 «Емісійні різниці» на суму 5000 гри.

3. Одночасно на суму повністю сплаченого статутного капіталу, тобто на 120 000 грн.:

Д-т рахунку
№ 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» 120 000 грн.

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 120 000 грн.

Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім, виходячи з необхідності, їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників або анульовувати, що знаходить відповідне відображення в бухгалтерському обліку. Розглянемо це на прикладах.

1. Викуп акцій.

Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків передбачено активний рахунок № з 120 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів». При здійсненні цих операцій складають бухгалтерські проводки.

На викуп:

Д-т рахунку

№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» 9000 грн.

К-т рахунку
№ 1200 «Коррахуноку Національному банку України» 9000 грн.

На відображення в межах пасивного рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» на окремому субрахунку «Акції, що перебувають у власному банку»:

Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн.

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000грн.

2. Перепродаж викуплених акцій.

Перепродаж за номіналом вартістю 9000 грн. Передбачений бухгалтерськими проводками.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 9000 грн.

або
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку» 9000 грн.

К-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» 9000 грн.
Одночасно на відображення за статутним фондом, що акції вже не перебувають у власності банку:

Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності бачку»                                                                                                         9000 грн.

К-т рахунку

№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн.

Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною вартістю, так і за ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відображення різниці між ціною викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому активно-пасивному рахунку № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж». Розглянемо ці випадки на прикладах.

Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу — за 9500 грн. при номіналі 9000 грн.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                                      9500 грн.

К-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів (за номіналом)  9000 грн.

К-т рахунку
№ 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (в даному випадку прибуток)                                                                                                                                       500 грн.
Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже перебувають у власності банку:

Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн.

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн.

Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу — за 8500 грн. при номіналі 9000 грн.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                                      8500 грн.

Д-т рахунку

.№ 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (у даному випадку збиток) 500 грн.

К-т рахунку
№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів» (за номіналом)              9000 грн.
Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже не перебувають у власності банку:

Д-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності

банку»                                                                                                                      9000 грн.

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку»                                                     9000 грн.

3. Анулювання викуплених акцій.
Д-т рахунку

№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку», субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку»;

К-т рахунку

№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів».

До операцій, пов’язаних із обліком статутного капіталу, належать також операції з нарахування дивідендів акціонерам, індексація акцій та облік витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

4. Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.

На суму нарахованих дивідендів:

Д-т рахунку

№ 5040 «Прибуток минулого року, що очікує затвердження», субрахунок «Оголошені дивіденди»;

К-т рахунку

№ 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди».

Виплата нарахованих дивідендів:

Д-т рахунку

№ 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»;

К-т рахунків:

№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

або

№ 1200 «Коррахуноку Національному банку України».

5. Індексація акцій.
Д-т рахунку

№ 5020 «Загальні резерви» (за рахунок прибутку);

К-т рахунку
№ 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку».

6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

Д-т рахунку

№ 7104 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;

К-т рахунків:

№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

або
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Контрольні запитання

1. Назвіть джерела формування статутного капіталу банку.

2. У чому полягає методика відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу за рахунок пайових внесків?

3. Яка методика відображення в обліку продажу акцій?

4. Пригадайте порядок відображення в обліку змін статутного капіталу банку.

5. Розкрийте порядок обліку продажів: акцій за номіналом і з курсовою надбавкою.

6. Розкрийте порядок обліку випуску акцій за номіналом і вище номіналу.

7. У чому суть методики обліку перепродажу акцій за номіналом і вище нього?

8. Розкажіть про облік анулювання акцій.

9. Розкажіть про облік нарахування і виплати дивідендів.

10. Пригадайте порядок відображення в обліку індексацій.

11. У чому полягає суть відображення в обліку витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Випущені банком акції номінальною вартістю 1000 грн. кожна були продані по 1200 грн. Згодом ці акції були викуплені банком по 1500 грн. і перепродані за 2000 грн. кожна.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 2. За наслідками фінансового року нараховано приватній особі, власнику акцій банку в кількості 50 шт. номіналом 1000 грн. кожна, дивіденди в розмірі 70 % річних.

• Складіть бухгалтерські проводки за результатами розрахунків сум нарахованих і сплачених дивідендів.

Вправа 3. У зв’язку з інфляційними процесами банк здійснив індексацію акцій на загальну суму 170 000 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)