Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 9.3. Касове виконання місцевих бюджетів

9.3. Касове виконання місцевих бюджетів


До місцевих бюджетів належать бюджети Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, областей, міст, районів, селищ і сіл. До місцевих бюджетів повністю надходять закріплені за ними доходи:

місцеві податки і збори (податок з власників транспортних засобів, земельний податок, комунальний податок тощо), податок на прибуток від підприємств, які розміщені на адміністративній території місцевої ради, та інші, що передбачені чинним законодавством. Іншим джерелом надходжень є відрахування від загальнодержавних податків і доходів.

Основна частина коштів місцевих бюджетів направляється на фінансування соціально-культурних потреб: утримання шкіл, лікарень, бібліотек, дитячих садків, на житлове будівництво, а також на утримання місцевих органів самоуправління та фінансування витрат з розвитку економіки регіону.

Касове обслуговування бюджетних рахунків, які відкриваються органам місцевого самоврядування, установам і організаціям, що перебувають на місцевому бюджеті, здійснюють установи Національного банку України і уповноважені банки.

Рахунки для обліку місцевих бюджетів відкриваються на балансовому рахунку третього порядку № 254 «Кошти місцевих бюджетів». Виділення рахунків четвертого порядку за цим рахунком здійснюється з урахуванням виду місцевого бюджету:

— рахунок № 2540 «Кошти бюджету Автономної Республіки Крим»;

— рахунок № 2541 «Кошти обласних бюджетів»;

— рахунок № 2542 «Кошти районних, міських, сільських і селищних рахунків».

На рахунках четвертого порядку відкривається основний поточный бюджетний рахунок фінансовому органу Міністерства фінансів по відповідному місцевому бюджету, на який зараховуються всі доходи даного місцевого бюджету. З цього рахунку кошти перераховуються на бюджетні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів для фінансування бюджетних установ і організацій. Головним розпорядником коштів місцевих бюджетів відкриваються поточні бюджетні рахунки за відповідним балансовим рахунком четвертого порядку, який наданий певному бюджету.

В аналітичному обліку в номер особового рахунку вводиться шифр бюджету при відкритті основного бюджетного рахунку і шифр, що позначає відомчу підпорядкованість при відкритті поточних бюджетних рахунків розпорядникам коштів місцевих бюджетів.

Виписки із основних поточних рахунків місцевих бюджетів разом з додатками розрахунково-грошових документів банки щоденно видають фінансовим органам. На підставі банківських документів фінансові органи ведуть деталізований облік виконання місцевих бюджетів.

У кожній групі бюджетних рахунків, які належать до розділу 25 «Кошти бюджету і державних позабюджетних фондів» окремо виділяються рахунки для обліку коштів у розрахунках і депозитних вкладів бюджетних організацій і установ.

Облік позабюджетних коштів, які одержують організації, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, здійснюється на рахунках:

— № 2551 «Інші кошти клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим»;

— № 2553 «Інші кошти клієнтів, які утримуються за рахунок обласних бюджетів»;

— № 2555 «Інші кошти клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних і сільських бюджетів».

Надходження та використання коштів позабюджетних фондів, а саме: державні позабюджетні фонди, галузеві позабюджетні фонди, галузеві фонди приватизації, обліковуються на балансових рахунках четвертого порядку, які відкриваються в групі рахунків № 256 «Кошти позабюджетних фондів».

Усі рахунки, що використовуються в процесі касового обслуговування місцевих бюджетів і для обліку позабюджетних фондів, за своїм характером пасивні.

Схема бюджетних рахунків наведена нижче:

Нижче наведені основні бухгалтерські проводки щодо касового обслуговування бюджетних рахунків
Зміст операції Дебет Кредит
ВАТ «Київміськбуд» платіжними дорученнями перерахувало податок на прибуток в установу НБУ зі свого поточного рахунку 2600 1200
Установа комерційного банку зарахувала на бюджетний рахунок податок на додану вартість, який перерахований за платіжним дорученням його клієнта з поточного рахунку 2600 2510
На початок дня залишок на особовому рахунку з обліку податку на додану вартість складає 18 540 грн. КБ перераховує залишок в обласне управління НБУ 2511 1200
Відділення Ощадбанку протягом дня прийняло готівкою від громадян суми держмита, які підлягають перерахуванню на рахунок міського бюджету в іншому банку 1001 Кредиторська заборгованість за прийняті

2902

Платіжним дорученням районної установи Державного казначейства перераховані кошти за виконані роботи ПМК в інший банк 2513 1200
На рахунок Київського медичного університету зараховані кошти, отримані за навчання, готівкою від студентів 1001 2530
За основним бюджетним поточним рахунком Золотниківської селищної ради станом на 16 вересня залишок коштів становив 1520 грн. Упродовж дня по рахунку проведені такі операції:

— зараховані відрахування від державних податків і доходів;

— зараховане держмито;

— перераховані суми платежу за енергопостачання

1200

1200

2542

2542

2542

1200

Контрольні запитання

1. Перерахуйте функції комерційних банків щодо касового обслуговування бюджетних рахунків.

2. Пригадайте принципи, які покладені в основу побудови бюджетних рахунків.

3. Назвіть рахунки для обліку доходів Державного бюджету України. Який режим їх функціонування?

4. Назвіть склад єдиного казначейського рахунку і порядок виконання по ньому операцій.

5. Пригадайте порядок касового обслуговування рахунків місцевих бюджетів.

6. У чому полягає порядок обліку позабюджетних коштів установ, які утримуються з бюджетів різних рівнів?

Вправи для самостійної роботи

Районне відділення Укрсоцбанку виконує операції щодо касового обслуговування бюджетних рахунків.

Вправа 1. ТзОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на прибуток у сумі 1250 грн. Прибутковий податок з громадян становить 480 грн., внески до пенсійного фонду — 240 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 2. КСП «Вересень» платіжним дорученням перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на додану вартість у сумі 1800 грн.

• Складіть бухгалтерську проводку.

Вправа 3. У відділення Укрсоцбанку за період з 1 по 15 травня надійшло в дохід Державного бюджету України прибуткового податку з громадян у сумі 45 260 грн. Районна установа Державного казначейства визначила такі розміри розподілу податку:

у державний бюджет — 10 %;

у районний місцевий бюджет — 90 %.

• Складіть бухгалтерські проводки з розподілу податку.

Вправа 4. У відділенні Укрсоцбанку на кінець робочого дня 10 травня залишок коштів на особовому рахунку по рахунку 2510 «Кошти Державного бюджету України» становив 25610 грн.

• Назвіть режим функціонування рахунку № 2510.

• Складіть бухгалтерську проводку за станом рахунку на 11 травняПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)