Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу

11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу


Облік вкладень цінних паперів не власної емісії у певний портфель починається з відображення придбання в системі рахунків бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Придбані цінні папери обліковуються на позабалансових рахунках.

Вкладення банку в цінні папери відображається за первинною вартістю, тобто ціною придбання. Їх вартість на ринку цінних паперів може зростати або знижуватися. Виходячи з принципу обережності, запровадженого в Україні за міжнародними стандартами, необхідно наприкінці кожного місяця коригувати балансову вартість портфеля акцій на продаж за правилом нижчої вартості. Це означає, що вартість акцій відображається тільки за нижчою вартістю із двох — балансовою чи ринковою. При цьому ринкова вартість зменшується ще і на передбачені витрати від продажу — комісійні за брокерські, юридичні, консультаційні послуги, біржовий збір, держмито. На зниження (нереалізований збиток), що виникає, створюється резерв бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 7703 «Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж»;

К-т рахунку

№ 3190 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж».

За рахунок цього резерву в кінці вже наступного місяця покривається різниця (збиток) від реалізації акцій за ціною, нижчою від їх придбання.

На перевищення ринкової вартості над балансовою бухгалтерська проводка не складається.

Дивіденди, якщо вони нараховуються в період знаходження акцій в портфелі банку на продаж, відображають на балансовому рахунку № 6300 «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями».

Механізм бухгалтерського обліку операцій з придбання та продажу акцій (або інших цінних паперів) не власної емісії розглянемо на цифрових прикладах послідовно за кожним з чотирьох видів портфельних вкладень: на продаж; на інвестиції; пайову участь і у дочірні компанії.

Облік короткострокових вкладень у акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж — за балансовим рахунком групи № 310. Під час обліку цих операцій врахуємо і відобразимо такі особливості:

— зміну балансової вартості цінних паперів у кінці кожного місяця за правилом нижчої вартості, виходячи з принципу обережності;

— створення резерву під знецінення;

— можливе одержання дивідендів від стороннього емітента;

— зростання або зниження початкової ринкової вартості;

— необхідність створення спеціального страхового резерву.
Облік акцій у портфелі банку на продаж виглядає таким чином:

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн.
дебет кредит
1. Банк 01.10.97 р. купив акцій по 25 грн. за одиницю 500 № 3102 «Акції в портфелі банку на продаж» Коррахунок, каса (або поточний рахунок) 12500
2. 30.01.98 р. поточна ринкова вартість акції зросла до30 грн., що перевищує вартість придбання В обліку не відображається
3. 15.02.98 р. банк одержав повідомлення, що на акції, які він придбав 13 жовтня, йому нараховано дивіденди що він відобразив у своєму обліку № 3108 «Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж» № 6300 «Дивідендний дохід за акціями» 500
4. 28.02.98 р. банк одержав грошове перерахування дивідендів № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 3108 «Нараховані доходи за акціями» 500
5. 13.03.98 р. банк реалізував100 акцій по 27 грн. за акцію: а) виручка від реалізації 100/27=2700;

а) виручка від реалізації

100 х 27=2700;

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 3102 «Акції в портфелі банку на продаж» 2700
б) їх вартість за ціною придбання

100 х 25=2500;

в) прибуток

(2700-2500)= 200

№ 3102 «Акції в портфелі банку на продаж» № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» 500
6. 20.03.98р. за 450 акціями, що залишилися, поточна ринкова вартість знизилася відповідно до ціни придбання з 25 до 23 грн. На різницю у 800 грн.  (400 х (25-23) =800) створюється резерв під знецінення цінних паперів № 7703 «Відрахування у резерв під знецінення цінних паперів на продаж» № 3190 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж» 800
7. 8 квітня весь залишковий пакет акцій у кількості 400 шт.  реалізовано, але вже за ціною 20 грн., на суму 8000 грн.  (400 х 20), тоді як за ціною придбання їх вартість складає 10 000 грн. (400 х 25). Втрати (збиток) становить 2000 грн.  (10000-8000) №1200 «Коррахунок у Національному банку України» №3102 «Акції в портфелі банку на продаж» 8000
8. Збиток від продажу даного пакета акцій на суму 8000 грн. перекривається спеціальним страховим резервом, який було створено 20.03.98 р. (див. операцію 6) № 3190 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж» №3102 «Акції в портфелі банку на продаж» 800
9. Визначається остаточний фінансовий результат (уданому випадку — збиток) від купівлі-продажу пакета акцій у кількості 400 шт. як різниця між вартістю придбання (10 000) та реалізації (8000)  і відшкодуванням спеціальним страховим резервом 10000—8000 – 800 = 1200 № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж» (збиток) №3102 «Акції в портфелі банку на продаж» 1200


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)