Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери

11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери


Боргові цінні папери випускають центральні та місцеві органи державного управління, банки та інші юридичні особи з метою залучити інвестиції, які можуть здійснюватися також і банками, що купують їх у вигляді акцій або облігацій.

Для їх обліку передбачено окремий балансовий рахунок № 321 «Боргові цінні папери в портфелі банку та інвестиції». До нього відкриваються аналітичні рахунки за № 3210 — 3214 — за видами юридичних осіб, що випустили ці цінні папери, а саме:

рахунок № 3210 «Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на інвестиції»;

рахунок № 3211 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції»;

рахунок № 3212 «Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції»;

рахунок № 3213 «Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на інвестиції»;

рахунок № 3214 «Боргові цінні папери, випущені не фінансовими підприємствами, в портфелі банку на інвестиції»

Зазначені вище цінні папери можуть бути придбані:

— за номіналом;

— з дисконтом;

— з премією;

— між датами сплати відсотків (купонів);

— куплені та реалізовані до строку їх погашення.

У зв’язку з необхідністю виділяти дисконт як дохід і премію як втрати (збитки) планом рахунків передбачено також два окремі аналітичних рахунки, на яких в розрізі емітентів ведеться облік нарахування і сплати зазначених дисконту і премії:

рахунок № 3216 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції»;

рахунок № 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції».

Розглянемо на прикладах порядок відображення обліком вищезазначених боргових цінних паперів залежно від ціни (за номіналом, з дисконтом, премією та ін., придбаних на інвестиції.

Облік інвестиційних цінних паперів, придбаних за номінальною вартістю. Нарахування відсотків здійснюється згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України», затвердженою Правлінням Національного банку України, №466 від 30.12.97 р., кожних півроку, а фактично — для податкового обліку щомісячно. Сплата їх емітентом — один раз на рік — за купоном.

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн..
дебет кредит
1. 30.06.98 р. комерційний банк придбав 10 % облігацій на суму100 000 грн. строком на 10 років за номінальною вартістю, які повинні бути погашені 30 червня 004 р. Відсотки емітентом виплачуються банку 30 вересня щорічно № 3211

«Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції»

№ 1200 «Коррахунок у Національному раїни» 100000
2. 31.12.98 р. нараховані відсотки в кінці першого року придбання за 3 місяці — 90 днів (з 1 жовтня по 31 грудня 1998р.):

100 000 грн. х 10 % х (180: 360) = 5000

100

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції № 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» 5000
3. 30.06.99 р. Нараховані відсотки за наступні півроку:

100 000 грн. х 10 % х (180: 360) = 5000

100

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції № 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними перами в портфелі банку на інвестиції» 5000
4. 30.06.99 р. одержання відсотків за річним купоном № 1200

«Коррахунок у Національному банку України»

№ 3218

«Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції

10000
5. Подальші нарахування відсотків — кожних півроку, а їх отримання за купоном — один раз на рік іт. ін. іт. ін.
6. 30 червня 2008 р. погашення придбаних 30 червня 1998 р.  облігацій на суму номінальної вартості № 1200

«Коррахунок у Національному банку України»

№ 3211

«Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції»

100000

Облік інвестиційних цінних паперів, придбаних з дисконтом, здійснюється за таких умов:

1) кожних півроку за фінансовим обліком і щомісячно за податковим нараховуються до складу доходів відсотки; частка дисконту через амортизацію куплених цінних паперів; один раз на рік (від дати придбання) банку виплачуються суми нарахованих відсотків за купоном.

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн.
дебет кредит
1. 30.06.98 р. комерційний банк купив 10 шт. 10 % облігацій у місцевих органів влади номіналом 10000 грн. кожна на 100 000 грн. за 98 000 грн. з терміном погашення через 10 років:

а) за сумою сплати;

№ 3211 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції» № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 98 000
б) відображення суми неамортизованого дисконту № 3211 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції» № 3216 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції» 2000
2 Кожних півроку послідовно (31 грудня 1998 р. і 31 червня 1999 р. іт. ін.) до кінця строку викупу облігацій емітентом:

а) нараховуються відсотки

100 000 х 10% х 180 = 5000 грн.,

100               360

які емітент перераховує за річним купоном тільки один раз на рік (30 червня);

№ 3218 «На раховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції»

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»

№ 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції»

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції»

5000 (за 2 етапи 10000)

10000 (річна сума)

б) здійснюється амортизація дисконту і зарахування його до складу доходів, виходячи з такого розрахунку:

— сума дисконту за 10 років — 2000 грн.

— сума дисконту за рік:

2000: 10 = 100 грн.

— сума дисконту за півріччя

200х (180:360) = 100 грн,

№ 3216 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» № 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» 100
3. 30 червня 2008 р.:

а) на суму дисконту бухгалтерська проводка не складається, бо він амортизувався за 10 років;

б) на суму викупу (погашення) емітентом боргу №1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 3211 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції» 100000

Облік інвестиційних боргових цінних паперів, придбаних з премією здійснюється за таких умов: банк, купуючи акції, сплачує їх вартість з надбавкою (премією) до ціни придбання на користь емітента Одержаний дохід у вигляді відсотків (які за фінансовим обліком нараховуються кожні півроку, а за податковим — щомісячно), буде зменшений на суму зазначеної премії.

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн
дебет кредит
1. 30.06.98 р. комерційний банк купив на 10 років 10 шт. 10 % облігацій місцевих органів влади номіналом на 100 000 грн., по 10 500 грн. кожна, на загальну суму 105 000 грн., де 5000 грн — неамортизована премія;

а) окремо на суму за номіналом:

№ 3211 «Боргові цінні папери місцевих органів № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 10000
державного

управління в

портфелі

банку на

інвестиції»

№ 410

«Вкладення

в асоційовані

компанії»

б) окремо на суму премії № 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції» № 1200

«Коррахунок у Національному банку України»

5000
2. Кожні півроку, починаючи від 31.12.98 р. і 31.06.99 р. до кінця строку викупу облігацій емітентом — 31 червня 2008 р.:
а) нараховуються відсотки

100000 х 10% х 180 =   5000 грн

100            360

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» № 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» 5000 (за півріччя, за рік — 10000)
б) одержання сплати відсотків від емітента за річним купоном 30 червня кожного року, № 1200

«Коррахунок у Національному банку Украйни»

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку наінвестиції» 10000
№ 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» №3215 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції»
в) здійснюється амортизація премії на користь емітента, в якого куплені облігації (5000 грн. — премія за 10 років або 500 грн. за 1 рік або 250 грн. за півроку) 250
3. 30 червня 2008 року:

а) на суму премії бухгалтерська проводка не складається, бо вона амортизувалась за 10 років;

б) на суму викупу (погашення) емітентом боргу №1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 3211

«Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції»

100000

Облік інвестиційних цінних паперів, куплених у період між датами сплати відсотків (купонів). У цих випадках банк-покупець сплачує придбані ним цінні папери за номіналом разом з накопиченими відсотками, що йому будуть повернуті емітентом у наступний строк сплати відсотків (нараховуються щомісячно):

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн.
Дебет Кредит
1. 01.07.98 р. комерційний банк купив облігації на суму 12 000 грн. за ставкою 10% річних з оплатою 5 % кожного разу 31 жовтня і 30 квітня № 3211 № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 10000
2. При купівлі сплачено накопичені відсотки за період з 1 травня по 30 червня (60 днів):

12000 х 5% х 60 =   250

100          360

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 250
3. 30. 10.98 р. Нараховано відсотки за період віддати придбання за 120 днів (з 1 липня по 30 жовтня):
12000 х 5% х 120 =    400100           360
№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» № 6053 400
4. Банк одержав від імітента як нараховані відсотки, так і сплачені йому при купівлі накопичені відсотки:

(200 + 400 = 600)

№ 1200

«Коррахунок у Національному банку України»

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції» 600

Облік реалізації банком інвестиційних боргових цінних паперів до дати їх погашення виконується за умови:

1) 01.04.98 р. банк купив 10 шт. 15 % облігацій по 1000 грн. номіналом за штуку на 10 000 грн. заплативши з премією 11 000 грн.;

2) дата випуску облігацій — 01.02.98 р.;

3) дата погашення — 01.02.98 р.;

4) сплата відсотків 01.08.98 р. та 01.02.99 р.;

5) облігації раніше, до їх погашення, були продані 01.09.98 р.:

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн.
дебет кредит
1. 01.04.98 р. банк купив 10 % облігацій. Оприбуткування куплених облігацій: — за номіналом; № 3211 «Боргові цінні папери місцевих органів державного Управління в портфелі банку на інвестиції» № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 10000
— премія сплачені відсотки за 2 міс.
12 000 х 5% х  60 =   250100           360
№ 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними папера ми у портфелі банку на інвестиції» № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 1000
№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними папера ми в портфелі банку на інвестиції»
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 250
2. Комерційний банк нарахував собі відсотки за 3 міс.
— з 1 квітня по 30 червня (за 120 днів): 10000 х 15% * 120 = 500100                   360
№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними папера ми в портфелі банку на інвестиції» № 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» 375
3. Отримані відсотки, накопичені за 2 міс., так і нараховані за 3 місяці (250 + 375 = 625) № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» №3218 «Нараховані доходи за борговими цінними папера ми в портфелі банку на інвестиції» 625
4. Відноситься за рахунок зменшення доходу амортизація премії. Її розрахунок:
а) облігації, куплені банком, знаходилися в нього 5 міс. (з 1 квітня по 31 серпня);
б) сума неамортизованої премії при купівлі облігацій складала 1000 грн. (див. операцію 1);
в) сума амортизації премії на період 10 міс. (квітень 1998р.— лютий 1999 р.) користування облігаціями банком, як це передбачається угодою купівлі, складала: 1000 грн.: 10 міс. = 100 грн. на місяць;
г) фактична сума амортизації премії склала за 5 місяців (квітень—серпень):

100х 5 = 500 грн.

№ 6053 «Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» № 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції» 500
5. 1 вересня облігації достроково продані до настання строку погашення за 11000 грн.:

а) продаж за номіналом;

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 3211 «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на інвестиції» 10000
б) неамортизована премія (1000—500); № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» №3217 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції» 500
в) теж на суму нарахованих відсотків за період з 1 по 31 серпня; № 1200 «Коррахунок у Національному

банку України»

№ 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції» 100
г) прибуток від продажу № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 6394 «Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані і дочірні компанії»

11.5. Облік пасивних операцій банку з цінними паперами за власними борговими зобов’язаннями

До пасивних належать операції з випуску банками таких цінних паперів, як акції, облігації, векселі та ощадні сертифікати з метою залучення грошових коштів. Останні три види є власними борговими зобов’язаннями банків перед їх покупцями.

Методику обліку операцій з акціями власної емісії розглянуто нами в главі 4, а з ощадними сертифікатами — у главі 10. Тут ми розкриємо методики обліку з векселями і облігаціями власної емісії.

Вексель — цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселетримач).

Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодовувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотка.

Для обліку операцій з цими борговими зобов’язаннями передбачено балансовий рахунок групи № 330 «Цінні папери власного боргу, емітовані банком». Вексельні та облігаційні боргові зобов’язання можуть продаватися за номіналом, із знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією), тому і облік на рахунок № 370 необхідно вести за такими балансова ми рахунками щодо кожної із зазначеної складової цінного папера

№ 3300 «Прості векселі, емітовані банком» (номінал):

№ 3305 «Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком» (номінал);

№ 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком» (контрпасивний);

№ 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними папера ми власного боргу, емітованими банком» (пасивний).

Техніка обліку операцій з борговими цінними паперами власної емісії банків детально викладена у відповідній інструкції Національного банку України. Тому ми на прикладах господарських операцій розкриємо лише економічний зміст та принципи відображення неамортизованих дисконту та премії в системі рахунків бухгалтерського обліку.

Приклад 1. Облік вексельних боргових зобов’язань, які продані із знижкою (з дисконтом).

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет кредит
номер і назва рахунку сума, грн. номер і назва рахунку сума, грн.
1. Від продажу банком на 10 років цінних паперів (векселів) номіналом 100 000 грн. з 10 %дисконтом надійшло на його Коррахунок 88 000 грн., а різниця (дисконт) у 12 000 грн. Відображена на пасивному рахунку № 3306 «Неамортизований дисконт» №1200 «Коррахунок у Національному банку України» 88000 №3300 «Прості векселі, емітовані банком» (номінал) 100000
№ 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком» 12000
2. Загальна сума дисконту поступово за 10 років щомісячно, амортизуючись, відноситься на витрати банку в розмірі 12000: 10 років: 12 міс. року = 100 грн. На місяць № 7050 «Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів» 100 № 3306 «Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими банком» 100
3. Щомісяця нараховуються відсотки в розмірі 10%: 100000 х 0,10 : 12 міс. = 833 грн. № 7050 «Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів» 833 №3308 «Нараховані витрати цінними паперами власного боргу, емітованими банком» 833
Щомісяця до кінця десятирічного строку, поки залишок неамортизованого дисконту на дату погашення цінного паперу буде (стане) нульовим, дисконт буде повністю замортизований.
4. При настанні дати погашення банк викупляє цінні папери (векселі) у розмірі їх вартості за зобов’язанням (тобто з дисконтом) у сумі 100 000 грн. № 3300 «Прості векселі, емітовані банком» 100000 №1200 «Коррахунок у Національному банку України» 100000

Отже, від продажу боргових цінних паперів з дисконтом, банк мав додаткові витрати, які рівномірно списувалися протягом 10 років на собівартість його послуг. В той же час, залучивши 88 000 грн. у свій обіг, банк міг використати їх як дешеві кредитні ресурси та на інші високодохідні операції.

Приклад 2. Облік вексельних боргових зобов’язань, які продані з надбавкою (премією).

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
дебет кредит
номер і назва рахунку сума, грн. номер і назва рахунку сума, грн.
Від продажу банком на 10 років боргових цінних паперів власної емісії на суму 112000 грн, з 10 % премією надійшло на № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 112000 № 3300 «Прості векселі, емітовані банком» (номінал) 100000
його Коррахунок 100000 грн., а різниця (премія 12 000 грн.) відображена на пасивному рахунку № 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком» № 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком» 12000
2 Щомісячно нараховуються відсотки по купцю цінних паперів у розмірі 15 % від номіналу 100000 грн., з відображенням їх у складі витрат банку:

(100000 х 15%): 10 років : 12 міс.) = 125 грн.

№ 7050 «Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів» 125 № 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком» 125
3 Щомісяця сума раніше сплаченої премії списується на зменшення витрат банку за нарахованими і сплачуваними щомісяця відсотками. Розмір щомісячного списання:

(12 000:10 років): 12 міс. = 100 грн.

№ 3307 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими банком» 100 № 7050 «Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів» 100
4 Щомісяця банк перераховує відсотки покупцю цінних паперів як різницю між нарахованими відсотками і місячним розміром амортизованої премії

(125-100) = 25 грн.

№ 3308 «Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу емітованими банком» 25 № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 25

Контрольні запитання

1. У чому полягає суть цінних паперів?

2. Перерахуйте види цінних паперів.

3. Наведіть методику обліку придбання облігацій державної внутрішньої короткострокової позики.

4. Пригадайте порядок обліку продажу державних облігацій з визначенням доходу.

5. Наведіть методику обліку придбання акцій не власної емісії.

6. Який порядок обліку продажу акцій не власної емісії за ціною, нижчою від придбання?

7. Наведіть методику відображення в обліку продажу акцій інших емітентів за ціною, вищою від придбання.

8. У чому полягає облік нарахування та одержання дивідендів за придбаними акціями?

9. Які особливості методики обліку придбання і продажу облігацій інших емітентів, крім держави?

10. Схарактеризуйте відображення в обліку дивідендів з придбаних облігацій.

11. Наведіть особливості обліку придбаних векселів у портфелі банку.

12. Наведіть особливості обліку перепродажу векселів.

13. У чому полягає методика обліку опротестування векселів?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Банківська установа придбала акції інших емітентів на 400 000 грн. Через б місяців їх курсова вартість зросла до 480 000 грн. і банк їх реалізував.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 2. Банк придбав облігації не власної емісії у свого клієнта на суму 35 000 грн. Через 3 місяці їх курсова різниця почала різко падати і банк спішно їх реалізував за 28 000 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 3. Банк випустив векселі за номіналом на 300 000 грн. І продав їх з дисконтом за 260 000 грн. Через місяць векселі були погашені за номіналом.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 4. Банк взяв на облік (придбав) вексель за 80 000 грн., виплативши векселедавцю 72 000 грн. Через місяць вексель був сплачений векселедавцем у сумі 80 000 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)