Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 13.3. Облік зношення основних засобів

13.3. Облік зношення основних засобів


Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об’єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систематично і раціонально розподіляти протягом терміну корисного використання (його банк визначає самостійно) на витрати шляхом щомісячного нарахування амортизації.

Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:

АВ = ЦП-Л В ,

N

де АВ — амортизаційні відрахування; ЦП — ціна придбання (або спорудження) об’єкта; ЛВ — ліквідаційна вартість (сума, яку банк планує отримати наприкінці строку використання, за мінусом очікуваних витрат на демонтаж, передачу чи продаж); N — визначений строк корисного використання в місяцях.

На нарахування амортизації за об’єктами виробничого призначення складається бухгалтерська проводка:

Д-т рахунку

№ 742 «Витрати па утримання власних основних засобів та нематеріальних активів», рахунок четвертого порядку

№ 7423 «Амортизація»;

К-т рахунку

№ 4409 «Знос операційних основних засобів».

Нарахування амортизації за об’єктами невиробничого призначення відноситься за рахунок власного прибутку, що залишається у розпорядженні банку:

Д-т рахунку

№ 5020 «Загальні резерви»;

К-т рахунку

№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)