13.5. Облік оперативного лізингу


Оперативний лізинг передбачає передачу (без списання з балансу) в оренду за плату, що є доходом, об’єкта основних засобів на певний період часу з поверненням лізингодавцю, тоді як при фінансовому лізингу об’єкт передається з метою викупу лізингоодержувачем після закінчення строку користування, обумовленого угодою. Останній обліковує одержаний об’єкт на позабалансових рахунках і здійснює оплату за його користування, яка складається із суми амортизації, винагороди та податку на додану вартість, які включаються в склад

витрат.

Розглянемо облік зазначених операцій на прикладі передачі в оперативний лізинг об’єкта операційних основних засобів.

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума,грн.
Дебет Кредит
1. Передача об’єкта в оренду У лізингодавця 5000
№4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Оперативний лізинг» № 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Власні основні засоби»
2. Щомісячне нарахування амортизації та віднесення й на витрати банку № 7423 «Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів», субрахунок «Амортизація» № 4409 «Знос операційних основних засобів», субрахунок «Оперативний лізинг» 100
3. Отримання з орендаря:

а) амортизація + винагорода

б) ПДВ

№ 3578 «Інші нараховані доходи»

№ 6395 «Доходи від оперативного лізингу»

№6395 «Доходи від оперативного лізингу»

№3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»

120

24

4. Надходження орендної плати № 1200 «Кореспондентський рахунок» № 3578 «Інші нараховані доходи» 144
5. Перерахування ПДВ бюджету з орендної плати № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами» № 1200 «Кореспондентський рахунок» 21
6. Повернення орендарем основних засобів після закінчення строку оренди № 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Власні основні засоби» № 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Оперативний лізинг» 5000
У лізингоодержувача
1. Зарахування на позабалансові рахунки прийнятих в оренду основних засобів № 9840 «Орендовані основні засоби» № 9910 «Контр-рахунки для рахунків розділів 96—98» 5000
2. Відображення орендної плати згідно з угодою № 7395 «Витрати на оперативний лізинг» № 3679 «Інші нараховані витрати» 144
3. Перерахування орендних платежів Одночасно на позабалансових рахунках № 3678 «Інші нараховані витрати»

№ 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98»

№1200 «Кореспондентський рахунок»

№9819 «Інші цінності і документи», субрахунок «Зобов’язання за основними засобами, що використовуються
на правах оперативного лізингу»

144

144

4. Накопичення витрат на капітальний ремонт, добудову, реконструкцію об’єкта на рахунку № 1138 із нього через амортизацію списування на витрати № 7423 (витрати) «Амортизація», субрахунок «Капітальні вкладення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг» №4438 «Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг» 1000
5. Передача лізингодавцю об’єкта після закінчення строку лізингу № 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98» № 9840

«Орендовані основні засоби»

5000


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)