Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту


Відповідно до Закону України «Про заставу» від 02.10.92 р. Банки можуть надавати кредити під заставу майна. Запровадження Закону повинно забезпечувати своєчасне повернення наданих банками кредитів.

Предметом застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні активи.

Незалежно від того, перебуває заставлене майно у заставодавця чи заставотримача, експлуатується чи зберігається, до моменту реалізації застави облік його та нарахування амортизації (зношення) здійснюється заставодавцем.

Розглянемо методику обліку одержаних і переданих під заставу основних засобів.

Одержане на зберігання майно під заставу банк-заставотримач обліковує на позабалансових рахунках бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95»                                      500 000 грн.

К-т рахунку

№ 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться банку»                                  50 000 грн.

Видано короткостроковий кредит заставодавцю під заставлене ним майно:

Д-т рахунку

«Позичковий рахунок заставодавця»                                                                               50 000 грн.

К-т рахунку

«Кредиторський рахунок у Національному банку України», поточний рахунок заставодавця         50 000 грн.

У випадку неплатоспроможності заставодавця погасити кредит, банк-заставотримач майна реалізує його, відображаючи операцію надходження грошей і погашення виданого кредиту бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

«Коррахунок у Національному банку України»                                                    45 000 грн.

К-т рахунку

«Позичковий рахунок заставодавця»                                                                               45 000 грн.

Недостатньо виручена сума від продажу майна може бути компенсована реалізацією іншого майна боржника. Різниця може бути списана також за рахунок спеціальних резервів бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків:

№ 1590 «Резерви під заборгованість інших банків» (або № 2400 «Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»)                                                                           5 000 грн.

К-т рахунку

«Позичковий рахунок (клієнта)»                                                                           5 000 грн.

Після цього з позабалансового обліку списується вартість об’єкта, одержаного під заставу:

Д-т рахунку

№ 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться банку»                                  50 000 грн.

К-т рахунку

№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»                                                    50 000 грн.

Якщо заставлене майно згідно з угодою переходить у власність банка-заставотримача за ринковою ціною, то в обліку цю операцію відображають таким чином:

Д-т рахунків:

№ 4400 «Операційні основні засоби» (або № 1500 «Неопераційні основні засоби»).

К-т рахунків:

«Позичковий рахунок клієнта»;

«Відсоткові доходи банку».

І одночасно:

Д-т рахунків

№ 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника» (або № 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться банку»).

К-т рахунку

№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95».

Передача банком основних засобів під заставу відображається бухгалтерськими проводками:

1) на передачу під заставу:

Д-т рахунку

№ 4400 «Операційні основні засоби» (або № 4500 «Неопераційні основні засоби»), субрахунок «Надана застава».

К-т рахунку

№ 4400 «Операційні основні засоби» (або № 4500 «Неопераціині основні засоби»);

2) одночасно сума застави відображається на позабалансових рахунках:

Д-т рахунку
№ 9510 «Надана застава».

К-т рахунку
№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95».

Якщо заборгованість за одержаний кредит погашена банком, то вище наведені проводки складаються у зворотному напрямку.

Якщо операції застави здійснюються з нематеріальними активами, то в обліку вони відображаються на тих же методичних принципах, що і з основними засобами, які розглянуті вище.

Витрати, пов’язані зі збереженням, ремонтом, реалізацією заставленого майна, відносять на операційні витрати заставотримача.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)