Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів


Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів.

Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за цінами, визначеними інвентаризаційною комісією банку. Для їхнього зарахування на баланс складається бухгалтерська проводка:

Д-т рахунків:

№ 4400 «Операційні основні засоби»;

№ 4500 «Неопераційні основні засоби»;

№ 4300 «Нематеріальні активи».

К-т рахунку

№ 6800 «Непередбачені доходи».

1. Для списання з балансу виявленої нестачі, її відносять, за мінусом зношення, на рахунок № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» з метою відшкодування збитків матеріально відповідальними особами бухгалтерськими проводками:

Д-т рахунків:

№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

№ 4309 «Знос нематеріальних активів»;

№ 1109 «Знос операційних основних засобів»;

№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів».

К-т рахунків:

№ 4300 «Нематеріальні активи»;

№ 4400 «Операційні основні засоби»;

№ 4500 «Неопераційні основні засоби».

На відшкодування нестачі:

Д-т рахунку

«Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів»;

К-т рахунку

№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку». За відсутності винних чи відмови судом:

Д-т рахунку

№ 7800 «Непередбачені витрати»;

К-т рахунку

№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».

Д-т рахунку

№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи»;

К-т рахунку

№ 4400 «Операційні основні засоби (відповідний субрахунок)».

б) як зношення по вибутку:

Д-т рахунку

№ 4409 «Знос операційних основних засобів»;

К-т рахунку

№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи».

в) як віднесення на окремий рахунок залишкової вартості нестачі:

Д-т рахунку

№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарноматеріальних цінностей»);

К-т рахунку

№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи».

2. Суму нестачі основних засобів з окремого рахунку переносять на конкретні рахунки матеріально відповідальних осіб:

Д-т рахунку

№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т рахунку

№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарноматеріальних цінностей».

3. Додатково покладається на винного в нестачі різниця між обліковими і роздрібними цінами:

Д-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т рахунку
№ 6199 «Інші небанківські операційні доходи».

4. Додатково на винних нараховується податок на додану вартість на різницю між обліковими і роздрібними цінами для відшкодування нестачі:

Д-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т рахунку
№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

5. Утримана сума всіх видів нарахувань за виявленою нестачею з винних осіб:

Д-т рахунку

№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку» (або рахунок № 120 «Коррахунок у Національному банку України»);

К-т рахунку

№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».

У випадках, якщо конкретні винні особи не встановлені або в утриманні з них відмовлено судом, виявлені нестачі основних засобів списуються за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку (його фонду розвитку або інших спецфондів):

Д-т рахунку

№ 502 «Загальні резерви банку» (відповідно за рахунок фонду розвитку або інших спецфондів);

К-т рахунку

№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарноматеріальних цінностей»).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)