Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 15.5. Облік місцевих податків і зборів

15.5. Облік місцевих податків і зборів


До основних місцевих податків і зборів, які можуть сплачувати банки, належать: 1) готельний збір; 2) збір за паркування автомобілів; 3) ринковий збір; 4) податок з реклами; 5) збір за право використання місцевої символіки; 6) збір за право проведення кіно- і телезйомок; 7) збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей; 8) комунальний податок; 9) збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; 10) збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

Готельний збір нараховується в розмірі, що не перевищує 20 % добової вартості найманого житла (без додаткових послуг) і утримується з осіб, що поселяються в готель. Готельний збір, внесений за рахунок коштів банків, відноситься на собівартість їх робіт, послуг:

Д-т рахунку

№ 7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

Збір з паркування автотранспорту в спеціально обладнаних місцях встановлюється в межах 3 % мінімальної заробітної плати за кожну годину паркування. Збір на паркування автотранспорту, Що належить юридичним особам, відноситься на собівартість банківських послуг.

Ринковий збір утримується з фізичних осіб у розмірі до 20 % мінімальної заробітної плати, а з юридичних осіб — до 3 % мінімальних заробітних плат. Порядок віднесення затрат і кореспонденція рахунків не відрізняються від двох попередніх зборів.

Податок з реклами сплачується фізичними та юридичними особами за встановлення та розміщення реклами. Граничний розмір податку не може перевищувати 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5 % за розміщення реклами на тривалий час. Юридичні особи покривають витрати на податок з реклами за рахунок собівартості банківських послуг:

Д-т рахунку

№ 7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

Збір за право використання місцевої символіки утримується з фізичних та юридичних осіб, які використовують місцеву символіку з комерційною метою. Граничний розмір збору з юридичних осіб не може перевищувати 0,1 % вартості виробленої продукції (робіт, послуг) з використанням місцевої символіки, а з фізичних осіб — 5 мінімальних заробітних плат. Витрати на збір юридичні особи відносять на собівартість банківських послуг.

Збір за право кіно- і телезйомок не може перевищувати фактичних витрат на проведення зазначених заходів. Витрати на збір покриваються за рахунок податку, що залишається у розпорядженні банків після сплати обов’язкових платежів.

Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей утримується з фізичних та юридичних осіб, які мають дозвіл:

— на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей (збір не може перевищувати 0,1 % вартості виявлених товарів або суми, на яку випускається лотерея);

— на проведення лотерей (збір з кожного учасника не може перевищувати трьох мінімальних розмірів заробітних плат).

Витрати на збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей відшкодовуються за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні банків після сплати обов’язкових платежів.

Комунальний податок стягується з юридичних осіб, крім  бюджетних закладів, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не може перевищувати 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з мінімального розміру заробітної плати. Витрати на сплату комунального податку відносять до інших небанківських операційних витрат бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 7119 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, утримують:

— з фізичних та юридичних осіб України (суму в розмірі 0,5 мінімальних заробітних плат);

— з фізичних та юридичних осіб інших держав (суму в розмірі від 5 до 50 доларів США залежно від марки і потужності автотранспорту).

Відшкодування збору юридичним особам України здійснюється за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні банків після  сплати обов’язкових платежів.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі утримують у розмірі до 20 мінімальних заробітних плат для суб’єктів, які постійно займаються торгівлею, та до однієї мінімальної заробітної плати — за одноразову торгівлю. Збір відносять на витрати банку.

До інших податків, зборів, внесків згідно з чинним законодавством України відносять відрахування на геологорозвідувальні роботи, плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів (плату за воду), плату за забруднення навколишнього середовища, державне мито. З усіх наведених, банки сплачують тільки останній податок. Розглянемо його облік.

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи. Розміри ставок залежать від документів і дій, за які справляється мито.

Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до місцевого бюджету (за винятком деяких випадків).

Державне мито сплачується готівкою, митними марками або шляхом перерахувань з рахунку платника.

При сплаті:

Д-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»;

К-т рахунку

№ 1001 «Банкноти та монета в касі банку» або

К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Суми сплаченого державного мита відносять на інші небанківські операційні витрати, як:

Д-т рахунку

№ 7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)