Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків

15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків


Звітність з основних податків, зборів та внесків до державних цільових фондів подається кожного місяця кварталу чи півріччя.

Щомісячно банки подають у державну податкову інспекцію за місцем знаходження декларацію з ПДВ (до 15 числа місяця, наступного за звітним), акцизного збору (до 23 числа місяця, наступного за звітним).

Щоквартально подається звітність до пенсійного фонду (до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня, 15 січня) за формою 4-ПФ «Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду».

У терміни квартальної та річної звітності подають декларацію про прибутки, розрахунок внесків до фонду здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальному захисту населення (15 квітня, 15 липня, 15 жовтня та 5 лютого).

Не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, банки подають розрахунок внесків до фонду сприяння зайнятості населення, про валютні цінності та інше майно і доходи, що належать резиденту України і знаходяться за її межами; розрахунок комунального податку; розрахунок за податком з продажу імпортних товарів.

Раз у півроку подається «Розрахункова відомість за коштами фонду соціального страхування» (форма № 4-ФСС). Термін її подачі до профспілкового органу за підпорядкуванням або до органу фонду соціального страхування за місцем реєстрації — 15 липня (за першу половину року) та 15 січня (за другу половину року).

За місцеві податки і збори декларації (розрахунки) подаються у терміни, що визначені місцевими органами влади, крім комунального податку.

Розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів подається щорічно, не пізніше 15 березня, а розрахунок сплати за землю — щорічно, не пізніше 15 липня.

Контрольні запитання

1. Чим зумовлена економічна необхідність податків у державі?

2. Що таке податки, збори та внески до державних цільових фондів?

3. Що входить до складу прямих податків?

4. Що входить до складу непрямих податків?

5. Як визначається прибуток для оподаткування?

6. Наведіть порядок облікового нарахування та сплати до бюджету податку на прибуток банку.

7. У чому полягає принцип обчислення податку на землю і облікове відображення нарахування і сплати його до бюджету?

8. У чому полягає принцип обчислення податку з власників транспортних засобів та облікове відображення нарахування і сплати його до бюджету?

9. Як обліковується нарахування податку з працівників банку?

10. З яких видів операцій банки сплачують ПДВ?

11. У чому полягає принцип облікового нарахування ПДВ?

12. Схарактеризуйте облік нарахування бюджету акцизного збору.

13. Розкрийте суть облікового відображення нарахування внесків до пенсійного фонду.

14. Розкрийте суть облікового відображення нарахування внесків до фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

15. Розкрийте суть облікового відображення нарахування цільових внесків на будівництво, ремонт і утримання автомобільних шляхів.

16. Пригадайте методичні принципи облікового відображення нарахування основних місцевих податків і зборів.

17. Перерахуйте основні принципи фінансових санкцій до банків за порушення податкового законодавства.

18. Які види звітності з основних податків, зборів та внесків?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Валові доходи банку за 1 квартал звітного року склали 700 000 грн.; валові витрати — 400 000 грн.; сума нарахованої амортизації на основні засоби — 50 000 грн.

• Визначте розмір прибутку.

• Нарахуйте платежі з нього до бюджету за ставкою 30 %.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 2. Складіть бухгалтерські проводки за щомісячне нарахування і сплату бюджету податку за користування земельною ділянкою в сумі 1500 грн.

Вправа 3. Складіть бухгалтерські проводки на нарахування і сплату бюджету податку банком як власником транспортних засобів у сумі 5000 грн.

Вправа 4. За травень місяць працівникам банку нараховано заробітну плату в сумі 35 000 грн. Із неї, згідно з чинним законодавством, утримано і перераховано бюджету прибутковий податок у сумі 7300 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 5. Виручка від реалізації автомобіля (основні фонди) складає 5400 грн. при його балансовій вартості 10 700 грн. і нарахованому зношенні 6000 грн.

• Визначте суму, з якої нараховується ПДВ за ставкою 20 % та складіть бухгалтерські проводки.

Вправа 6. На суму нарахованої заробітної плати в розмірі 35 000 грн. (див. вправу 4) здійснено відрахування до пенсійного фонду в розмірі 32 %, до фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — 5 % і до фонду сприяння зайнятості населення —1,5 %.

• Зробіть розрахунки щодо відрахування в перелічені фонди.

• Складіть бухгалтерські проводки як на перерахування в ці фонди, так і на перерахування коштів з рахунку банку.

Вправа 7. Обсяг виручки від реалізації банківських послуг складає 700 000 грн.

• Нарахуйте платежі до цільового фонду будівництва, ремонту та утримання автомобільних шляхів за встановленою ставкою 1,2 % від суми виручки.

• Складіть бухгалтерські проводки на нарахування і сплату зазначених коштів.

Вправа 8. Від обсягу виручки від реалізації в сумі 700 000 грн. банк здійснив відрахування в розмірі 0,1 % як податок для сплати в місцевий бюджет за право користування місцевою символікою (зображення герба міста на діловій кореспонденції та рекламі).

• Складіть бухгалтерські проводки на нарахування (за рахунок відповідних фондів) і сплату цього податку.

Вправа 9. За порушення банком податкового законодавства (заниження оподатковуваного прибутку, несвоєчасну сплату податків) державною податковою адміністрацією нараховані штрафи в розмірі 3750 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки на перерахування штрафів та віднесення цих витрат на відповідні рахунки банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)