Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій

17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій


Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розрахункових операцій і дотримання розрахункової дисципліни згідно з інструкціями та іншими нормативними документами НБУ.

У процесі перевірки з’ясовується дотримання:

— визначеного порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів у банку;

— встановлених лімітів залишку грошей в касі клієнтами;

— запровадженого порядку розрахункового обслуговування згідно з укладеною з клієнтом угодою;

— розрахункової дисципліни за рахунками (розрахунковими, поточними, бюджетними, валютними, кореспондентському);

— законодавства щодо здійснення безготівкових розрахунків. Як робоча програма рекомендується, як і для аудиту касових операцій, наведена нижче оцінкова таблиця розрахункових операцій.

№ з/п Аудитором перевіряється Повинно бути встановлено
1 Обгрунтованість відкриття і правильність ведення розрахункових, поточних бюджетних рахунків і валютних рахунків резидентів і нерезидентів 1. Достовірність і повнота документів, необхідних для відкриття розрахункових поточних, бюджетних і валютних рахунків

2. Правильність реєстрації рахунків, що відкриваються

3. Задовільні умови зберігання юридичних справ клієнтів

4. Відповідність порядку відкриття і ведення розрахункових, поточних, бюджетних рахунків згідно плану рахунків бухгалтерського обліку і вказівок щодо його застосування.

5. Дотримання вимог законодавства щодо відкриття і закриття розрахункових, поточних, бюджетних і валютних рахунків

2. Дотримання правил здійснення безготівкових розрахунків:

— платіжними дорученнями;

— платіжними вимогами-дорученнями;

— гарантійними дорученнями;

— чеками;

— векселями

1. Дотримання правил, передбачених нормативними документами НБУ:

— оформлення документів;

— умов;

— строків розрахунків;

— наявності грошей на рахунках платників;

— розв’язання суперечок і конфліктних ситуацій

3. Стан дебіторської і кредиторської заборгованості банку 1.Строки виникнення

2. Причини непогашення або відшкодування

3. Своєчасність нарахування податку в бюджет з простроченої кредиторської заборгованості

4. Наявність сумнівної заборгованості

4. Оцінка обліку розрахункових операцій 1. Правильність відображення в обліку розрахункових операцій

2. Черговість платежів

3. Дотримання цільового призначення

4. Законність розрахунків

Досвід свідчить, що найбільш типовими помилками, що виникають у процесі внутрішнього аудиту розрахункових операцій, є:

— неповна комплектація юридичних справ клієнтів (відсутність довідок про взяття на облік у державній податковій адміністрації, відсутність нотаріально завіреного свідоцтва про реєстрацію тощо);

— порушення черговості платежів;

— порушення ліміту видачі готівки з рахунків клієнтів;

— виправлення в розрахункових документах;

— несвоєчасність розрахунків за поданими клієнтами платіжних дорученнях та інші порушення розрахунково-платіжної дисципліни.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)